Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
287
Hôm qua:
465
Tuần này:
752
Tháng này:
9091
Tất cả:
376509

xã Đông Quang trú trọng công tác chăm sóc lúa vụ mùa năm 2021

Ngày 27/07/2021 00:00:00

Vụ mùa 2021, xã Đông Quang gieo cấy 390ha diện tích lúa, trong đó cơ cấu 80% diện tích trà lúa mùa sớm trên chân đất đồng cao, đồng vàn, vàn cao bằng các loại giống có thời gian sinh trưởng ngắn ngày như Thiên ưu 8, Bắc thơm số 7 kháng bạc lá, Khang dân đột biến,VNR20; cơ cấu 20% diện tích trà chính vụ trên chân đất vàn sâu, vàn hơi sâu bằng các giống lúa TBR-1, Q5, Nếp các loại. Hiện nay, các trà lúa vụ mùa 2021 đang sinh trưởng và phát triển tốt; trà mùa sớm đang phát triển giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái; trà mùa chính vụ đang phát triển giai đoạn đẻ nhánh rộ - cuối đẻ nhánh. Đây là thời điểm mẫn cảm của cây trồng cả về dinh dưỡng, nước tưới và sâu bệnh. Ở thời điểm hiện tại trên các xứ đồng đã phát hiện sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 gây hại, để bảo vệ tốt sản xuất vụ Mùa 2021 xã Đông Quang đã tập trung tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, khuyến cáo nông dân bón đủ lượng phân theo quy trình, nhất là giai đoạn phân hóa đòng, điều tiết nước hợp lý; làm tốt công tác tiêu úng kịp thời khi có mưa lớn xảy ra; đã chỉ đạo HTXDV NN, cán bộ khuyến nông thăm đồng, kiểm tra, phát hiện các đối tượng sâu bệnh hại về mật độ, tỷ lệ của các đối tượng sâu bệnh gây hại trên các loại giống lúa, để có các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả; hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại để nông dân phòng, trừ có hiệu quả.

Với nhiệm vụ phát triển nông nghiệp là bước đi quan trọng trong phát triển kinh tế của địa phương, hi vọng rằng xã Đông Quang sẽ dành một vụ mùa thắng lợi về cả năng suất và sản lượng.

Chu Quang Huy-TRưởng Đài truyền thanh xã Đông Quang

xã Đông Quang trú trọng công tác chăm sóc lúa vụ mùa năm 2021

Đăng lúc: 27/07/2021 00:00:00 (GMT+7)

Vụ mùa 2021, xã Đông Quang gieo cấy 390ha diện tích lúa, trong đó cơ cấu 80% diện tích trà lúa mùa sớm trên chân đất đồng cao, đồng vàn, vàn cao bằng các loại giống có thời gian sinh trưởng ngắn ngày như Thiên ưu 8, Bắc thơm số 7 kháng bạc lá, Khang dân đột biến,VNR20; cơ cấu 20% diện tích trà chính vụ trên chân đất vàn sâu, vàn hơi sâu bằng các giống lúa TBR-1, Q5, Nếp các loại. Hiện nay, các trà lúa vụ mùa 2021 đang sinh trưởng và phát triển tốt; trà mùa sớm đang phát triển giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái; trà mùa chính vụ đang phát triển giai đoạn đẻ nhánh rộ - cuối đẻ nhánh. Đây là thời điểm mẫn cảm của cây trồng cả về dinh dưỡng, nước tưới và sâu bệnh. Ở thời điểm hiện tại trên các xứ đồng đã phát hiện sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 gây hại, để bảo vệ tốt sản xuất vụ Mùa 2021 xã Đông Quang đã tập trung tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, khuyến cáo nông dân bón đủ lượng phân theo quy trình, nhất là giai đoạn phân hóa đòng, điều tiết nước hợp lý; làm tốt công tác tiêu úng kịp thời khi có mưa lớn xảy ra; đã chỉ đạo HTXDV NN, cán bộ khuyến nông thăm đồng, kiểm tra, phát hiện các đối tượng sâu bệnh hại về mật độ, tỷ lệ của các đối tượng sâu bệnh gây hại trên các loại giống lúa, để có các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả; hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại để nông dân phòng, trừ có hiệu quả.

Với nhiệm vụ phát triển nông nghiệp là bước đi quan trọng trong phát triển kinh tế của địa phương, hi vọng rằng xã Đông Quang sẽ dành một vụ mùa thắng lợi về cả năng suất và sản lượng.

Chu Quang Huy-TRưởng Đài truyền thanh xã Đông Quang

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội