Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
385
Hôm qua:
454
Tuần này:
385
Tháng này:
11881
Tất cả:
244973

Đoàn Đại biểu Đảng bộ xã Đông Quang Báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 27/07/2020 00:00:00

Đoàn Đại biểu Đảng bộ xã Đông Quang Báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nguyễn Bá Long – Bí thư Đảng ủy xã Đông Quang

Đại hội với phương châm hành động: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - phát triển” tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tập trung mọi nguồn lực quyết tâm xây dựng Đông Sơn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2025,

Từ ngày 21 đến ngày 23/7/2020, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra thành công rực rở.

Trong 3 ngày, 21-23/7/2020, tại Hội trường Trâm Hội nghị huyện đã diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề: và phương châm hành động là

“ Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - phát triển”

I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

1. Phiên trù bị (từ 13h30’ đến 16h30’ ngày 21/07/2020)

- Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 07 đồng chí gồm,

1- Đồng chí Nguyễn Quang Hải - BT HU - CT HĐND huyện khóa 24

2- Đ/c Lê Thanh Hải - Phó BTTT HU khóa 24

3- Đ/c Lê TRọng Thụ PBT HU – CTUBND huyện

4- Đ/c Nguyễn Hồng Quang - UV BTV – Trưởng BTC HU

5- Đ/c Lê Viết Chí UV BTV – P CT HĐND huyện

6 - Đ/c Phạm Thị Nhung - UVBTV - TRưởng Ban Dân vận HU

7 - Đ/c Nguyễn Như Thủy - UVBTV - CHT BCH QS huyện

* Đoàn thư ký Đại hội gồm 02 đồng chí

1- Đ/c Nguyễn THị Phương UVBCH Đảng bộ huyện - Trương Phòng VH huyện

2- Đ/c Lê Văn Tuấn - UVBCH Đảng bộ huyện - BT huyện đoàn

- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua chương trình, quy chế, nội quy của Đại hội và tiến hành phổ biến Quy chế bầu cử trong Đảng.

- Đại hội thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ 19 và các văn kiện Đại hội toàn Quốc lần thứ 13 của Đảng.

2. Phiên chính thức (từ 07h30’ đến 16h30’ ngày 22/07/2020)

Đại hội thực hiện các nội dung theo chương trình Đại hội đã được biểu quyết thông qua tại phiên trù bị ngày 21/07/2020:

(1)Chào cờ.

(2)Khai mạc Đại hội.

(3)Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.

(4)Thông qua Báo cáo chính trị Ban chấp hành Đảng bộ khóa 24 trình Đại hội khóa 25.

(5)Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa 24 nhiệm kỳ 2015 - 2020.

(6) Thảo luận bổ sung, làm rõ các nội dung vào báo cáo chính trị.

(7)Lãnh đạo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo.

(8)Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa 25.Kết quả tỉ lệ phiểu bầu rất cáo ngườ trúng cử có số phiếu đạt 100% là 3 đ/c và người trúng cử thấp nhất là 92.6 %. Đại hội đã bầu đúng cơ cấu, đủ số lượng thể hiện tinh thần trách nhiệm với Đại hội và với Đang bộ huyện.

(9)BCH tổ chức Hội nghị lần thứ nhất bầu Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy.

(10) Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội tỉnh lần thứ 19 Gồm 11 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết

(11)BCH Đảng bộ huyện khóa 25 và Đoàn Đại biểu đi dự đại hội Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 ra mắt Đại hội; phát biểu nhận nhiệm vụ của đồng chí Bí thư huyện ủy khóa 25.

(11)Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, tham gia vào Báo cáo chính trị của Tỉnh và của TW

(12)Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

(14) Bế mạc Đại hội.

II. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI.

1. Kết quả bầu cử

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXVIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 31đồng chí. Đại hội bầu thiểu 2 đ/c là Phòng Kinh tế hạ tầng và Phòng Tài chính Xây dựng.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXVIII đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, đồng chí Nguyễn Quang Hải tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư huyện ủy với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, các đồng chí Lê Thanh Hải, Lê TRọng Thụ được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, đ/c Phạm Thị Nhung Trưởng BDV, đ/c Lê Viết Chí PCT HĐND huyện ; Đ/c Nguyễn TRường Sinh - Trưởng BTG; Đ/c Nguyễn Thị Phương, Trưởng phòng văn hóa; Đ/c Nguyễn Hồng Quang- Trưởng BTC, Đ/c Nguyễn Ngọc Khánh - CNUBK; Lê Hồng Quang Trưởng CA huyện Sơn; Lê Như Thủy CHT BCHQS huyện Đông Sơn

Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Đông Sơn lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí, Đại biểu dự khuyết 02 đồng chí.

2. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp

.Không ngừng đổi mới , nâng cao năng lực lãnh đạo , sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy truyền thống lịch sử văn hóa của quê hương cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí, niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân, tranh thủ thời cơ tiềm năng và lợi thế, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa , đô thị hóa , xây dựng NTM nâng cao, NTM Kiểu mẫu; tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội đảm bảo vững chắc Quốc phòng- an ninh, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng huyện Đông Sơn trở thành huyện kiểu mẫu.

Đại hội rất vui mừng, phấn khởi và trân trọng được đón đồng chí Nguyễn Văn Phát - UV BTV tỉnh ủy - Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa và đ/c Trịnh Tuấn Sinh - về dự và trực tiếp phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cùng các đ/c chí đại diện lãnh đạo các ban XD Đảng, Đài phát thanh và truyền hình Tỉnh, các thông tấn, báo chí tham dự.

Đồng thời Đại hội cũng xác định 30 chỉ tiêu cụ thể cần phấn đấu đạt được đến năm 2025 trên từng lĩnh vực và đề ra hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất.

IV. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Về kinh tế (12 chỉ tiêu)

2. Về văn hóa - xã hội (11 chỉ tiêu)

3. Về môi trường (4 chỉ tiêu)

4. Về an ninh trật tự (01 chỉ tiêu)

5. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (2 chỉ tiêu)

V. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM, KHÂU ĐỘT PHÁ

1. Các chương trình trọng tâm

- Chương trình 1: Phát triển nông nghiệp và XD NTM kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025.

- Chương trình 2: Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025

- Chương trình 3: Phát triển đô thị giai đoạn 2021 - 2025

- Chương trình 4. Tăng cường đổi mới , xây dựng Đảng bộ vfa hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện

2. Các khâu đột phá

- Khâu đột phá thứ nhất: Đầu tư phát triển hạ tầng kỷ thuậtđồng bộ phục vụ cho phát triển sản xuất , sinh hoạt và đời sống của nhân dân - Khâu đột phá thứ hai: Cải thiện mạnh mẻ môi trường đầu tưkinh doanh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản - minh bạch - hiệu quả và thân thiện.

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025 là Đại hội của “ Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - phát triển”

. Cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự ủng hộ, giúp đỡ của MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh, Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà nguyện đoàn kết, phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường; tinh thần tự chủ, sáng tạo; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mục tiêu Đại hội đề ra, góp phần xây dựng quê hương Đông Sơn ngày càng giàu đẹp - kiểu mẫu.

Đoàn Đại biểu xã Đông Quang dự DH Đại biểu huyện Đông Sơn lần thứ XXV.jpg

Đoàn Đại biểu Đảng bộ xã Đông Quang Báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đăng lúc: 27/07/2020 00:00:00 (GMT+7)

Đoàn Đại biểu Đảng bộ xã Đông Quang Báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nguyễn Bá Long – Bí thư Đảng ủy xã Đông Quang

Đại hội với phương châm hành động: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - phát triển” tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tập trung mọi nguồn lực quyết tâm xây dựng Đông Sơn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2025,

Từ ngày 21 đến ngày 23/7/2020, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra thành công rực rở.

Trong 3 ngày, 21-23/7/2020, tại Hội trường Trâm Hội nghị huyện đã diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề: và phương châm hành động là

“ Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - phát triển”

I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

1. Phiên trù bị (từ 13h30’ đến 16h30’ ngày 21/07/2020)

- Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 07 đồng chí gồm,

1- Đồng chí Nguyễn Quang Hải - BT HU - CT HĐND huyện khóa 24

2- Đ/c Lê Thanh Hải - Phó BTTT HU khóa 24

3- Đ/c Lê TRọng Thụ PBT HU – CTUBND huyện

4- Đ/c Nguyễn Hồng Quang - UV BTV – Trưởng BTC HU

5- Đ/c Lê Viết Chí UV BTV – P CT HĐND huyện

6 - Đ/c Phạm Thị Nhung - UVBTV - TRưởng Ban Dân vận HU

7 - Đ/c Nguyễn Như Thủy - UVBTV - CHT BCH QS huyện

* Đoàn thư ký Đại hội gồm 02 đồng chí

1- Đ/c Nguyễn THị Phương UVBCH Đảng bộ huyện - Trương Phòng VH huyện

2- Đ/c Lê Văn Tuấn - UVBCH Đảng bộ huyện - BT huyện đoàn

- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua chương trình, quy chế, nội quy của Đại hội và tiến hành phổ biến Quy chế bầu cử trong Đảng.

- Đại hội thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ 19 và các văn kiện Đại hội toàn Quốc lần thứ 13 của Đảng.

2. Phiên chính thức (từ 07h30’ đến 16h30’ ngày 22/07/2020)

Đại hội thực hiện các nội dung theo chương trình Đại hội đã được biểu quyết thông qua tại phiên trù bị ngày 21/07/2020:

(1)Chào cờ.

(2)Khai mạc Đại hội.

(3)Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.

(4)Thông qua Báo cáo chính trị Ban chấp hành Đảng bộ khóa 24 trình Đại hội khóa 25.

(5)Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa 24 nhiệm kỳ 2015 - 2020.

(6) Thảo luận bổ sung, làm rõ các nội dung vào báo cáo chính trị.

(7)Lãnh đạo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo.

(8)Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa 25.Kết quả tỉ lệ phiểu bầu rất cáo ngườ trúng cử có số phiếu đạt 100% là 3 đ/c và người trúng cử thấp nhất là 92.6 %. Đại hội đã bầu đúng cơ cấu, đủ số lượng thể hiện tinh thần trách nhiệm với Đại hội và với Đang bộ huyện.

(9)BCH tổ chức Hội nghị lần thứ nhất bầu Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy.

(10) Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội tỉnh lần thứ 19 Gồm 11 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết

(11)BCH Đảng bộ huyện khóa 25 và Đoàn Đại biểu đi dự đại hội Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 ra mắt Đại hội; phát biểu nhận nhiệm vụ của đồng chí Bí thư huyện ủy khóa 25.

(11)Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, tham gia vào Báo cáo chính trị của Tỉnh và của TW

(12)Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

(14) Bế mạc Đại hội.

II. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI.

1. Kết quả bầu cử

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXVIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 31đồng chí. Đại hội bầu thiểu 2 đ/c là Phòng Kinh tế hạ tầng và Phòng Tài chính Xây dựng.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXVIII đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, đồng chí Nguyễn Quang Hải tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư huyện ủy với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, các đồng chí Lê Thanh Hải, Lê TRọng Thụ được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, đ/c Phạm Thị Nhung Trưởng BDV, đ/c Lê Viết Chí PCT HĐND huyện ; Đ/c Nguyễn TRường Sinh - Trưởng BTG; Đ/c Nguyễn Thị Phương, Trưởng phòng văn hóa; Đ/c Nguyễn Hồng Quang- Trưởng BTC, Đ/c Nguyễn Ngọc Khánh - CNUBK; Lê Hồng Quang Trưởng CA huyện Sơn; Lê Như Thủy CHT BCHQS huyện Đông Sơn

Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Đông Sơn lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí, Đại biểu dự khuyết 02 đồng chí.

2. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp

.Không ngừng đổi mới , nâng cao năng lực lãnh đạo , sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy truyền thống lịch sử văn hóa của quê hương cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí, niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân, tranh thủ thời cơ tiềm năng và lợi thế, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa , đô thị hóa , xây dựng NTM nâng cao, NTM Kiểu mẫu; tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội đảm bảo vững chắc Quốc phòng- an ninh, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng huyện Đông Sơn trở thành huyện kiểu mẫu.

Đại hội rất vui mừng, phấn khởi và trân trọng được đón đồng chí Nguyễn Văn Phát - UV BTV tỉnh ủy - Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa và đ/c Trịnh Tuấn Sinh - về dự và trực tiếp phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cùng các đ/c chí đại diện lãnh đạo các ban XD Đảng, Đài phát thanh và truyền hình Tỉnh, các thông tấn, báo chí tham dự.

Đồng thời Đại hội cũng xác định 30 chỉ tiêu cụ thể cần phấn đấu đạt được đến năm 2025 trên từng lĩnh vực và đề ra hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất.

IV. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Về kinh tế (12 chỉ tiêu)

2. Về văn hóa - xã hội (11 chỉ tiêu)

3. Về môi trường (4 chỉ tiêu)

4. Về an ninh trật tự (01 chỉ tiêu)

5. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (2 chỉ tiêu)

V. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM, KHÂU ĐỘT PHÁ

1. Các chương trình trọng tâm

- Chương trình 1: Phát triển nông nghiệp và XD NTM kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025.

- Chương trình 2: Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025

- Chương trình 3: Phát triển đô thị giai đoạn 2021 - 2025

- Chương trình 4. Tăng cường đổi mới , xây dựng Đảng bộ vfa hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện

2. Các khâu đột phá

- Khâu đột phá thứ nhất: Đầu tư phát triển hạ tầng kỷ thuậtđồng bộ phục vụ cho phát triển sản xuất , sinh hoạt và đời sống của nhân dân - Khâu đột phá thứ hai: Cải thiện mạnh mẻ môi trường đầu tưkinh doanh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản - minh bạch - hiệu quả và thân thiện.

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025 là Đại hội của “ Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - phát triển”

. Cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự ủng hộ, giúp đỡ của MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh, Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà nguyện đoàn kết, phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường; tinh thần tự chủ, sáng tạo; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mục tiêu Đại hội đề ra, góp phần xây dựng quê hương Đông Sơn ngày càng giàu đẹp - kiểu mẫu.

Đoàn Đại biểu xã Đông Quang dự DH Đại biểu huyện Đông Sơn lần thứ XXV.jpg

Tình hình kinh tế - xã hội