Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
351
Hôm qua:
465
Tuần này:
816
Tháng này:
9155
Tất cả:
376573

xã Đông Quang ấn định số đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 02/03/2021 00:00:00

xã Đông Quang ấn định số đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015, nghị quyết só 133/2020/QH14, ngày 17/11/2020 của Quốc hội. Ngày 02/3/2021, Ủy ban bầu cử xã Đông Quang đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đông Quang, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, Ủy ban bầu cử xã Đông Quang ấn định sổ đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đông Quang, nhiệm kỳ 2021- 2026, như sau:

Số đơn vị bầu cử là 05 (năm) đơn vị, số lượng đại biểu được bầu là 25 đại biểu.

Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử như sau: Đơn vị số 1 - thôn 1 Thịnh Trị: 5 đại biểu; Đơn vị số 2 - thôn 2 Thịnh Trị và thôn 3 Thịnh Trị: 5 đại biểu; Đơn vị số 3 - thôn 1 Đức Thắng: 5 Đại biểu; Đơn vị số 4 - thôn Văn Ba: 5 Đại biểu; Đơn vị số 5 - thôn Minh Thành: 5 đại biểu.

Xã Đông Quang quyết tâm thực hiện tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đúng luật, để ngày 23/5/2021, ngày Bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Chu Quang Huy - CCVH

xã Đông Quang ấn định số đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 02/03/2021 00:00:00 (GMT+7)

xã Đông Quang ấn định số đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015, nghị quyết só 133/2020/QH14, ngày 17/11/2020 của Quốc hội. Ngày 02/3/2021, Ủy ban bầu cử xã Đông Quang đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đông Quang, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, Ủy ban bầu cử xã Đông Quang ấn định sổ đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đông Quang, nhiệm kỳ 2021- 2026, như sau:

Số đơn vị bầu cử là 05 (năm) đơn vị, số lượng đại biểu được bầu là 25 đại biểu.

Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử như sau: Đơn vị số 1 - thôn 1 Thịnh Trị: 5 đại biểu; Đơn vị số 2 - thôn 2 Thịnh Trị và thôn 3 Thịnh Trị: 5 đại biểu; Đơn vị số 3 - thôn 1 Đức Thắng: 5 Đại biểu; Đơn vị số 4 - thôn Văn Ba: 5 Đại biểu; Đơn vị số 5 - thôn Minh Thành: 5 đại biểu.

Xã Đông Quang quyết tâm thực hiện tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đúng luật, để ngày 23/5/2021, ngày Bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Chu Quang Huy - CCVH

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội