Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
152
Hôm qua:
330
Tuần này:
1368
Tháng này:
2997
Tất cả:
182940

THÔNG BÁO Về việc tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc tuyên truyền các hoạt động “mừng Đảng - mừng Xuân” Canh Tý năm 2020; Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 73 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 – 20/02/2020).

Ngày 16/01/2020 00:00:00

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10 /TB-UBND

Đông Quang, ngày 13 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc tuyên truyền các hoạt độngmừng Đảng - mừng Xuân” Canh Tý năm 2020; Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 73 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 – 20/02/2020).


Thực hiện kế hoạch số 2626/KH-UBND, ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đông Sơn về việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động Văn hóa, Thể thao “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Canh Tý 2020;

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020); đón chào Xuân Canh Tý 2020 và kỷ niệm 73 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2020), UBND xã Đông Quang đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Canh Tý 2020 trong đó chủ tịch UBND xã đã nhấn mạnh việc treo cờ Tổ quốc ở các thôn, hộ nhân dân trên địa bàn xã và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung.

Thời gian qua, việc treo cờ Đảng, Tổ quốc trong những ngày lễ tết, những sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương đã trở thành nghi lễ quen thuộc, được thực hiện một cách trang trọng, tạo nét đẹp văn hóa trong những ngày lễ, tết trên địa bàn xã. Hầu hết các cơ quan, các thôn, đơn vị và nhân dân trên địa bàn xã đã có ý thức việc treo cờ Tổ quốc, qua đó thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào, ý chí độc lập, tự chủ quốc gia, tự tôn dân tộc.

Để đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền, khơi dậy truyền thống cách mạng trong mọi tầng lớp nhân dân, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong những ngày tết đến xuân về, tạo sự ủng hộ của nhân dân với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong công cuộc đổi mới đất nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau tết nguyên đán Canh Tý 2020; đồng thời thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2020);

Ủy ban nhân dân xã Đông Quang yêu cầu tất cả các ông trưởng thôn thông báo, vận động, tuyên truyền cho các hộ gia đình trong thôn tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc tại các hộ gia đình, trục đường chính và nhà văn hóa thôn, khu vực di tích; các ông, bà hiệu trưởng tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc tại khu vực trung tâm của trường; Ông trưởng trạm y tế tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc tại khu vực trung tâm của trạm y tế;

Thời gian treo cờ: Theo 2 Đợt

+ Đợt 1: Bắt đầu từ ngày 23/01/2020 đến hết ngày 03/02/2020 (tức ngày 28 tháp Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày 10 tháng Giêng năm Canh Tý), tuyên truyền không khí vui xuân Canh Tý 2020 và chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam;

+ Đợt 2: Bắt đầu từ ngày 18/02/2020 đến hết ngày 20/02/2020, tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2020)

Vậy yêu cầu các ông bà trưởng thôn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Đông Quang thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã;

- Phòng VH&TT huyện Đông Sơn;

- Trung tâm VHTTTT-DL huyện Đông Sơn;

- Chủ tịch MTTQ xã và trưởng các tổ chức chính trị - xã hội;

- Cán bộ công chức xã;

- Trưởng các tổ chức xã hội;

- BCĐ “mừng Đảng – mừng Xuân” Canh Tý 2020;

- BTC “mừng Đảng – mừng Xuân” Canh Tý 2020;

- Cán bộ không chuyên trách;

- Đài truyền thanh xã;

- Bí thư chi bộ; trưởng thôn; phó bí thư chi bộ;

- Trưởng làng, phó trưởng làng;

- Hiệu trưởng các trường Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở;

- Trưởng trạm y tế xã;

- BQL các di tích lịch sử trên địa bàn xã;

- Ban giám đốc HTX DVNN;

- Trang thông tin điện tử xã Đông Quang;

(dongquang.dongson.gov.vn)

- Lưu: VT, VH.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Xuân Trường

THÔNG BÁO Về việc tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc tuyên truyền các hoạt động “mừng Đảng - mừng Xuân” Canh Tý năm 2020; Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 73 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 – 20/02/2020).

Đăng lúc: 16/01/2020 00:00:00 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10 /TB-UBND

Đông Quang, ngày 13 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc tuyên truyền các hoạt độngmừng Đảng - mừng Xuân” Canh Tý năm 2020; Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 73 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 – 20/02/2020).


Thực hiện kế hoạch số 2626/KH-UBND, ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đông Sơn về việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động Văn hóa, Thể thao “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Canh Tý 2020;

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020); đón chào Xuân Canh Tý 2020 và kỷ niệm 73 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2020), UBND xã Đông Quang đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Canh Tý 2020 trong đó chủ tịch UBND xã đã nhấn mạnh việc treo cờ Tổ quốc ở các thôn, hộ nhân dân trên địa bàn xã và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung.

Thời gian qua, việc treo cờ Đảng, Tổ quốc trong những ngày lễ tết, những sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương đã trở thành nghi lễ quen thuộc, được thực hiện một cách trang trọng, tạo nét đẹp văn hóa trong những ngày lễ, tết trên địa bàn xã. Hầu hết các cơ quan, các thôn, đơn vị và nhân dân trên địa bàn xã đã có ý thức việc treo cờ Tổ quốc, qua đó thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào, ý chí độc lập, tự chủ quốc gia, tự tôn dân tộc.

Để đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền, khơi dậy truyền thống cách mạng trong mọi tầng lớp nhân dân, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong những ngày tết đến xuân về, tạo sự ủng hộ của nhân dân với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong công cuộc đổi mới đất nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau tết nguyên đán Canh Tý 2020; đồng thời thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2020);

Ủy ban nhân dân xã Đông Quang yêu cầu tất cả các ông trưởng thôn thông báo, vận động, tuyên truyền cho các hộ gia đình trong thôn tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc tại các hộ gia đình, trục đường chính và nhà văn hóa thôn, khu vực di tích; các ông, bà hiệu trưởng tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc tại khu vực trung tâm của trường; Ông trưởng trạm y tế tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc tại khu vực trung tâm của trạm y tế;

Thời gian treo cờ: Theo 2 Đợt

+ Đợt 1: Bắt đầu từ ngày 23/01/2020 đến hết ngày 03/02/2020 (tức ngày 28 tháp Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày 10 tháng Giêng năm Canh Tý), tuyên truyền không khí vui xuân Canh Tý 2020 và chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam;

+ Đợt 2: Bắt đầu từ ngày 18/02/2020 đến hết ngày 20/02/2020, tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2020)

Vậy yêu cầu các ông bà trưởng thôn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Đông Quang thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã;

- Phòng VH&TT huyện Đông Sơn;

- Trung tâm VHTTTT-DL huyện Đông Sơn;

- Chủ tịch MTTQ xã và trưởng các tổ chức chính trị - xã hội;

- Cán bộ công chức xã;

- Trưởng các tổ chức xã hội;

- BCĐ “mừng Đảng – mừng Xuân” Canh Tý 2020;

- BTC “mừng Đảng – mừng Xuân” Canh Tý 2020;

- Cán bộ không chuyên trách;

- Đài truyền thanh xã;

- Bí thư chi bộ; trưởng thôn; phó bí thư chi bộ;

- Trưởng làng, phó trưởng làng;

- Hiệu trưởng các trường Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở;

- Trưởng trạm y tế xã;

- BQL các di tích lịch sử trên địa bàn xã;

- Ban giám đốc HTX DVNN;

- Trang thông tin điện tử xã Đông Quang;

(dongquang.dongson.gov.vn)

- Lưu: VT, VH.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Xuân Trường