Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
34
Hôm qua:
136
Tuần này:
322
Tháng này:
2577
Tất cả:
59340

Tin về sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Ngày 09/08/2017 16:25:26

Ngày 28 tháng 7 năm 2017, Đảng ủy xã Đông Quang đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Trọng Thanh – Huyện ủy viên – Chủ tịch Hội nông dân huyện, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng của huyện ủy; về phía xã có đồng chí Mai Hương Sơn – Bí thư Đảng ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành đảng bộ, các ban ngành đoàn thể cùng hơn 60 đồng chí là cấp ủy 16 chi bộ, trưởng các đoàn thể chính trị- xã hội, cán bộ, công chức xã.
20170728_154314.jpg

Thay mặt Thường trực Đảng ủy, đồng chí Lê Văn Nghĩa – Phó bí thư Thường trực đã trình bày báo cáo sơ kết tình hình 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Báo cáo nêu rõ, qua 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Ban chấp hành đảng bộ xã đề ra từ đầu năm đã được triển khai thực hiện đạt kết quả. Theo đó tình hình quốc phòng – an ninh trên địa bàn được giữ vững; kinh tế - văn hóa - xã hội phát triển ổn định; công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận, các đoàn thể tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về thu, chi ngân sách xã, đảm bảo nguyên tắc tài chính, sử dụng nguồn thu chi theo dự toán phân bổ đầu năm đáp ứng nhu cầu cho chi thường xuyên và các hoạt động phát sinh của xã. Nội dung thu, chi hàng tháng được công khai minh bạch, dân chủ, đúng quy chế dân chủ, cung cấp hồ sơ tài liêu phục vụ đoàn giám sát HĐND xã về hợp đồng kinh tế và các hộ khoán ngòai. Tổng thu 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt: 9 tỷ 403 triệu đồng đạt 44,11% kế hoạch. Trong đó thu tiền đấu giá đất là 3,5 tỷ đồng. Thu hộ tiền đường nước sạch 2,023/ 3,75 tỷ đồng = 54% kế hoạch huyện giao. Tổng chi 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt: 9 tỷ 255 triệu đồng đạt 41,1% kế hoạch. Trong đó chi cho xây dựng cơ bản 7,2 tỷ đồng.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, nhất là chương trình giảm nghèo, hỗ trợ thoát nghèo bền vững bằng các giải pháp cụ thể như hỗ trợ sinh kế, trao quà vào các dịp Lễ Tết.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đến liên hệ công tác

Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các nội dung như vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phóng chống cháy nổ; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đặc biệt là chương trình xây dựng NTM.

Công tác xây dựng Đảng không ngừng được chăm lo chú trọng, tập trung chỉ đạo tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về xây dựng chỉnh đốn đảng; các chỉ thị, nghị quyết của đảng; công tác tổ chức được thực hiện chặt chẽ đúng quy định; chương trình kiểm tra giám sát tiến hành theo tiến độ và nội dung kế hoạch xây dựng từ đầu năm.
20170728_161045.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Trọng Thanh – Huyện ủy viên – Chủ tịch Hội Nông dân huyện đã chỉ rõ những mặt đã làm được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời thẳn thắng thừa nhận những vấn đề còn tồn tại cần cố gắng khắc phục trong thời gian tới….

Kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Hương Sơn – Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần triển khai thực hiện tốt trong 6 tháng cuối năm: (1) tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chương trình xây dựng NTM. (2) tổ chức thành công kiện toàn trưởng thôn; (3) làm tốt công tác tuyển sinh đầu cấp các lớp mầm non và bậc tiểu học; (4) hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách, các quỹ vận động; làm tốt việc phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm.

Tin về sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Đăng lúc: 09/08/2017 16:25:26 (GMT+7)

Ngày 28 tháng 7 năm 2017, Đảng ủy xã Đông Quang đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Trọng Thanh – Huyện ủy viên – Chủ tịch Hội nông dân huyện, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng của huyện ủy; về phía xã có đồng chí Mai Hương Sơn – Bí thư Đảng ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành đảng bộ, các ban ngành đoàn thể cùng hơn 60 đồng chí là cấp ủy 16 chi bộ, trưởng các đoàn thể chính trị- xã hội, cán bộ, công chức xã.
20170728_154314.jpg

Thay mặt Thường trực Đảng ủy, đồng chí Lê Văn Nghĩa – Phó bí thư Thường trực đã trình bày báo cáo sơ kết tình hình 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Báo cáo nêu rõ, qua 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Ban chấp hành đảng bộ xã đề ra từ đầu năm đã được triển khai thực hiện đạt kết quả. Theo đó tình hình quốc phòng – an ninh trên địa bàn được giữ vững; kinh tế - văn hóa - xã hội phát triển ổn định; công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận, các đoàn thể tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về thu, chi ngân sách xã, đảm bảo nguyên tắc tài chính, sử dụng nguồn thu chi theo dự toán phân bổ đầu năm đáp ứng nhu cầu cho chi thường xuyên và các hoạt động phát sinh của xã. Nội dung thu, chi hàng tháng được công khai minh bạch, dân chủ, đúng quy chế dân chủ, cung cấp hồ sơ tài liêu phục vụ đoàn giám sát HĐND xã về hợp đồng kinh tế và các hộ khoán ngòai. Tổng thu 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt: 9 tỷ 403 triệu đồng đạt 44,11% kế hoạch. Trong đó thu tiền đấu giá đất là 3,5 tỷ đồng. Thu hộ tiền đường nước sạch 2,023/ 3,75 tỷ đồng = 54% kế hoạch huyện giao. Tổng chi 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt: 9 tỷ 255 triệu đồng đạt 41,1% kế hoạch. Trong đó chi cho xây dựng cơ bản 7,2 tỷ đồng.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, nhất là chương trình giảm nghèo, hỗ trợ thoát nghèo bền vững bằng các giải pháp cụ thể như hỗ trợ sinh kế, trao quà vào các dịp Lễ Tết.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đến liên hệ công tác

Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các nội dung như vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phóng chống cháy nổ; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đặc biệt là chương trình xây dựng NTM.

Công tác xây dựng Đảng không ngừng được chăm lo chú trọng, tập trung chỉ đạo tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về xây dựng chỉnh đốn đảng; các chỉ thị, nghị quyết của đảng; công tác tổ chức được thực hiện chặt chẽ đúng quy định; chương trình kiểm tra giám sát tiến hành theo tiến độ và nội dung kế hoạch xây dựng từ đầu năm.
20170728_161045.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Trọng Thanh – Huyện ủy viên – Chủ tịch Hội Nông dân huyện đã chỉ rõ những mặt đã làm được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời thẳn thắng thừa nhận những vấn đề còn tồn tại cần cố gắng khắc phục trong thời gian tới….

Kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Hương Sơn – Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần triển khai thực hiện tốt trong 6 tháng cuối năm: (1) tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chương trình xây dựng NTM. (2) tổ chức thành công kiện toàn trưởng thôn; (3) làm tốt công tác tuyển sinh đầu cấp các lớp mầm non và bậc tiểu học; (4) hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách, các quỹ vận động; làm tốt việc phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm.