Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
274
Hôm qua:
247
Tuần này:
2825
Tháng này:
7573
Tất cả:
240666

THÔNG BÁO Về việc ra quân tổng vệ sinh môi trường đón đoàn Trung ương thẩm định công nhận Nông thôn mới

Ngày 26/06/2019 00:00:00

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG QUANG


Số: 114 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Đông Quang, ngày 25 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc ra quân tổng vệ sinh môi trường đón đoàn Trung ương

thẩm định công nhận Nông thôn mới


Thực hiện kế hoạch số 1074/KH-UBND, ngày 24/6/2019 của chủ tịch UBND huyện Đông Sơn về việc ra quân tổng vệ sinh môi trường đón đoàn Trung ương thẩm định công nhận Nông thôn mới;

Để chuẩn bị đón đoàn công tác của Trung ương về thẩm định công nhận huyện Đông Sơn đạt chuẩn huyện Nông thôn mới. Chủ tịch UBND xã, Ban chỉ đạo vệ sinh môi trường xã Đông Quang thông báo và giao nhiệm vụ cụ thể cho các thôn, đơn vị và thành viên Ban chỉ đạo vệ sinh môi trường xã như sau:

1. Thời gian ra quân:

-Tiến hành ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã trong 2 ngày 27,28/6/2019;

- Tiến hành ra quân đồng loạt cả buổi sáng và buổi chiều ngày 27/6; sáng ngày 28/6, chậm nhất xong trước 10h00p ngày 28/6/2019;

2. Kế hoạch, nhiệm vụ huyện giao cho xã Đông Quang:

-Tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã, cắt cở, dọn dẹp vật liệu xây dựng, rác thài, bao bì, thùng đựng rác thải sinh hoạt của các hộ dân 2 bên lề tuyến đường trục chính từ tiếp giáp xã Đông Phú đi ra đường vành đai. Dọn sạch sẽ, vận chuyển rác thải ở các kênh B20 về nơi tập kết đúng nơi quy định. Không để các hộ buôn bán lấn chiếm lòng lề đường; tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức tích cực chỉnh trang cây xanh, hoa, cây cảnh, cây bóng mát trên các tuyến đường, nhà văn hóa,… đảm bảo xanh-sạch-đẹp.

3. Kế hoạch Ban chỉ đạo xã giao nhiệm vụ cho các thôn, đơn vị, thành viên Ban chỉ đạo:

- Thôn 1 Thịnh Trị: Phát động toàn thể nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, các trục đường chính, trục thôn, các hộ gia đình. Giao cho thôn chịu trách nhiệm tổng dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi dậm, cắt cỏ, tuyên truyền cho các hộ dân không lấn chiếm lòng lề đường, dọn dẹp vật liệu xây dựng đang tập kết ở lề đường từ đường vành đai phía tây TP. Thanh Hóa đến Cống Đồng Nga và từ đường vành đai phía Tây đến giáp xã Đông Vinh, Tp. Thanh Hóa.

- Thôn 2 Thịnh Trị: Phát động toàn thể nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, các trục đường chính, trục thôn, các hộ gia đình. Giao cho thôn chịu trách nhiệm tổng dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi dậm, cắt cỏ, tuyên truyền cho các hộ dân không lấn chiếm lòng lề đường, dọn dẹp vật liệu xây dựng đang tập kết ở lề đường từ cống đồng Nga đến ngã tư Đình Cả; dọn dẹp VSMT khu vực di tích lịch sử cấp tỉnh Đình Cả;

- Thôn 3 Thịnh Trị: Phát động toàn thể nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, các trục đường chính, trục thôn, các hộ gia đình. Giao cho thôn chịu trách nhiệm tổng dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi dậm, cắt cỏ, tuyên truyền cho các hộ dân không lấn chiếm lòng lề đường, dọn dẹp vật liệu xây dựng đang tập kết ở lề đường từ Đình Cả đến Cầu Vinh;

- Thôn Văn Ba: Phát động toàn thể nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, các trục đường chính, trục thôn, các hộ gia đình. Giao cho thôn chịu trách nhiệm tổng dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi dậm, cắt cỏ, tuyên truyền cho các hộ dân không lấn chiếm lòng lề đường, dọn dẹp vật liệu xây dựng đang tập kết ở lề đường từ Cầu Vinh đến Cồn Núi;

- Thôn 1 Đức Thắng: Phát động toàn thể nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, các trục đường chính, trục thôn, các hộ gia đình. Giao cho thôn chịu trách nhiệm tổng dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi dậm, cắt cỏ, tuyên truyền cho các hộ dân không lấn chiếm lòng lề đường, dọn dẹp vật liệu xây dựng đang tập kết ở lề đường từ Cồn Núi đến đường sắt giáp xã Đông Phú;

- Thôn Minh Thành: Phát động toàn thể nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, các trục đường chính, trục thôn, các hộ gia đình. Giao cho thôn chịu trách nhiệm tổng dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi dậm, cắt cỏ, tuyên truyền cho các hộ dân không lấn chiếm lòng lề đường, dọn dẹp vật liệu xây dựng đang tập kết ở lề đường từ các tuyến đường chính trong thôn và các tuyến đường lên UBND xã; dọn dẹp vệ sinh khu vực di tích lịch sử cấp tỉnh Đình làng Minh Thành;

- Đối với thành viên Ban chỉ đạo vệ sinh môi trường xã đề nghị căn cứ vào phân công nhiệm vụ chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường theo sự phân công; trực tiếp chỉ đạo thôn mình phụ trách trong thời gian ra quân tổng dọn VSMT.

Giao công chức văn hóa, đài truyền thanh thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh về kế hoạch ra quân tổng dọn VSMT trên địa bàn xã trong 2 ngày 27,28/6/2019.

Trên đây là một số nội dung quan trọng trong công tác VSMT để đón đoàn thẩm định của Trung ương về thẩm định huyện Đông Sơn đạt chuẩn NTM. Yêu cầu trưởng thôn các thôn trong xã, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã;

- BCĐ vệ sinh môi trường;

- Trưởng các đoàn thể chính trị-xã hội;

- Trưởng các đoàn thể xã hội;

- Bí thư chi bộ, trưởng thôn;

- Phó bí thư chi bộ-trưởng ban CTMT;

- Trưởng làng, phó trưởng làng; Đài truyền thanh;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Doãn Kính

THÔNG BÁO Về việc ra quân tổng vệ sinh môi trường đón đoàn Trung ương thẩm định công nhận Nông thôn mới

Đăng lúc: 26/06/2019 00:00:00 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG QUANG


Số: 114 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Đông Quang, ngày 25 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc ra quân tổng vệ sinh môi trường đón đoàn Trung ương

thẩm định công nhận Nông thôn mới


Thực hiện kế hoạch số 1074/KH-UBND, ngày 24/6/2019 của chủ tịch UBND huyện Đông Sơn về việc ra quân tổng vệ sinh môi trường đón đoàn Trung ương thẩm định công nhận Nông thôn mới;

Để chuẩn bị đón đoàn công tác của Trung ương về thẩm định công nhận huyện Đông Sơn đạt chuẩn huyện Nông thôn mới. Chủ tịch UBND xã, Ban chỉ đạo vệ sinh môi trường xã Đông Quang thông báo và giao nhiệm vụ cụ thể cho các thôn, đơn vị và thành viên Ban chỉ đạo vệ sinh môi trường xã như sau:

1. Thời gian ra quân:

-Tiến hành ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã trong 2 ngày 27,28/6/2019;

- Tiến hành ra quân đồng loạt cả buổi sáng và buổi chiều ngày 27/6; sáng ngày 28/6, chậm nhất xong trước 10h00p ngày 28/6/2019;

2. Kế hoạch, nhiệm vụ huyện giao cho xã Đông Quang:

-Tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã, cắt cở, dọn dẹp vật liệu xây dựng, rác thài, bao bì, thùng đựng rác thải sinh hoạt của các hộ dân 2 bên lề tuyến đường trục chính từ tiếp giáp xã Đông Phú đi ra đường vành đai. Dọn sạch sẽ, vận chuyển rác thải ở các kênh B20 về nơi tập kết đúng nơi quy định. Không để các hộ buôn bán lấn chiếm lòng lề đường; tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức tích cực chỉnh trang cây xanh, hoa, cây cảnh, cây bóng mát trên các tuyến đường, nhà văn hóa,… đảm bảo xanh-sạch-đẹp.

3. Kế hoạch Ban chỉ đạo xã giao nhiệm vụ cho các thôn, đơn vị, thành viên Ban chỉ đạo:

- Thôn 1 Thịnh Trị: Phát động toàn thể nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, các trục đường chính, trục thôn, các hộ gia đình. Giao cho thôn chịu trách nhiệm tổng dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi dậm, cắt cỏ, tuyên truyền cho các hộ dân không lấn chiếm lòng lề đường, dọn dẹp vật liệu xây dựng đang tập kết ở lề đường từ đường vành đai phía tây TP. Thanh Hóa đến Cống Đồng Nga và từ đường vành đai phía Tây đến giáp xã Đông Vinh, Tp. Thanh Hóa.

- Thôn 2 Thịnh Trị: Phát động toàn thể nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, các trục đường chính, trục thôn, các hộ gia đình. Giao cho thôn chịu trách nhiệm tổng dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi dậm, cắt cỏ, tuyên truyền cho các hộ dân không lấn chiếm lòng lề đường, dọn dẹp vật liệu xây dựng đang tập kết ở lề đường từ cống đồng Nga đến ngã tư Đình Cả; dọn dẹp VSMT khu vực di tích lịch sử cấp tỉnh Đình Cả;

- Thôn 3 Thịnh Trị: Phát động toàn thể nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, các trục đường chính, trục thôn, các hộ gia đình. Giao cho thôn chịu trách nhiệm tổng dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi dậm, cắt cỏ, tuyên truyền cho các hộ dân không lấn chiếm lòng lề đường, dọn dẹp vật liệu xây dựng đang tập kết ở lề đường từ Đình Cả đến Cầu Vinh;

- Thôn Văn Ba: Phát động toàn thể nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, các trục đường chính, trục thôn, các hộ gia đình. Giao cho thôn chịu trách nhiệm tổng dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi dậm, cắt cỏ, tuyên truyền cho các hộ dân không lấn chiếm lòng lề đường, dọn dẹp vật liệu xây dựng đang tập kết ở lề đường từ Cầu Vinh đến Cồn Núi;

- Thôn 1 Đức Thắng: Phát động toàn thể nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, các trục đường chính, trục thôn, các hộ gia đình. Giao cho thôn chịu trách nhiệm tổng dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi dậm, cắt cỏ, tuyên truyền cho các hộ dân không lấn chiếm lòng lề đường, dọn dẹp vật liệu xây dựng đang tập kết ở lề đường từ Cồn Núi đến đường sắt giáp xã Đông Phú;

- Thôn Minh Thành: Phát động toàn thể nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, các trục đường chính, trục thôn, các hộ gia đình. Giao cho thôn chịu trách nhiệm tổng dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi dậm, cắt cỏ, tuyên truyền cho các hộ dân không lấn chiếm lòng lề đường, dọn dẹp vật liệu xây dựng đang tập kết ở lề đường từ các tuyến đường chính trong thôn và các tuyến đường lên UBND xã; dọn dẹp vệ sinh khu vực di tích lịch sử cấp tỉnh Đình làng Minh Thành;

- Đối với thành viên Ban chỉ đạo vệ sinh môi trường xã đề nghị căn cứ vào phân công nhiệm vụ chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường theo sự phân công; trực tiếp chỉ đạo thôn mình phụ trách trong thời gian ra quân tổng dọn VSMT.

Giao công chức văn hóa, đài truyền thanh thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh về kế hoạch ra quân tổng dọn VSMT trên địa bàn xã trong 2 ngày 27,28/6/2019.

Trên đây là một số nội dung quan trọng trong công tác VSMT để đón đoàn thẩm định của Trung ương về thẩm định huyện Đông Sơn đạt chuẩn NTM. Yêu cầu trưởng thôn các thôn trong xã, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã;

- BCĐ vệ sinh môi trường;

- Trưởng các đoàn thể chính trị-xã hội;

- Trưởng các đoàn thể xã hội;

- Bí thư chi bộ, trưởng thôn;

- Phó bí thư chi bộ-trưởng ban CTMT;

- Trưởng làng, phó trưởng làng; Đài truyền thanh;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Doãn Kính

Tình hình kinh tế - xã hội