Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
108
Hôm qua:
166
Tuần này:
108
Tháng này:
5333
Tất cả:
128932

THÔNG BÁO Địa chỉ trang thông tin điện tử của xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 24/09/2019 00:00:00

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG QUANG


Số: 184/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đông Quang, ngày 24 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

Địa chỉ trang thông tin điện tử của xã Đông Quang,

huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa


Để tuyên truyền sâu rộng các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương đến mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài xã; con em địa phương đang làm ăn, sinh sống và học tập ở khắp mọi miền Tổ quốc, Quốc tế trên Internet; mặt khác cụ thể hóa nhiệm vụ một trong các tiêu chí thực hiện “Dịch vụ công trực tuyến” đến với người dân trong xã.

Xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã được trang bị và thiết lập trang thông tin điện tử của trên tên miền: http://dongquang.dongson.gov.vn

Mọi cá nhân và tập thể có thể truy cập vào website để xem các thông tin của địa phương như: tin tức sự kiện; tổng quan; hệ thống chính trị; xây dựng đảng; các tin, bài, hình ảnh hoạt động của địa phương….. được đăng tải trên trang thông tin điện tử này.

- Cách 1: Đăng nhập trực tiếp đầy đủ địa chỉ http://dongquang.dongson.gov.vn trên máy tính, laptop hoặc điện thoại thông minh Smarphone;

- Cách 2: Từ máy tính, laptop hoặc điện thoại thông minh Smarphone vào Google gõ “trang thong tin dien tu xa dong quang, huyen dong son, tinh thanh hoa”.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ xã;

- Ủy viên BCH Đảng bộ xã;

- Trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội;

- Cán bộ công chức xã; cán bộ bán chuyên trách xã;

- Trưởng, phó các tổ chức xã hội;

- Bí thư chi bộ; trưởng thôn; trưởng, phó làng;

- Phó bí thư chi bộ - trưởng ban công tác mặt trận;

- BGH các nhà trường MN, TH, THCS;

- Trưởng trạm y tế xã;

- Ban công an xã, Ban CHQS xã;

- Chủ tịch HĐQT HTXDVNN;

- Ủy viên BCH Hội Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh;

- Ủy viên BCH Đoàn xã; Ủy ban Hội LHTN xã;

- Đài truyền thanh; Bưu điện văn hóa xã; thôn đội trưởng;

- Trang TTĐT xã: dongquang.dongson.gov.vn

- Lưu: VT, VH.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Doãn Kính

THÔNG BÁO Địa chỉ trang thông tin điện tử của xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 24/09/2019 00:00:00 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG QUANG


Số: 184/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đông Quang, ngày 24 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

Địa chỉ trang thông tin điện tử của xã Đông Quang,

huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa


Để tuyên truyền sâu rộng các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương đến mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài xã; con em địa phương đang làm ăn, sinh sống và học tập ở khắp mọi miền Tổ quốc, Quốc tế trên Internet; mặt khác cụ thể hóa nhiệm vụ một trong các tiêu chí thực hiện “Dịch vụ công trực tuyến” đến với người dân trong xã.

Xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã được trang bị và thiết lập trang thông tin điện tử của trên tên miền: http://dongquang.dongson.gov.vn

Mọi cá nhân và tập thể có thể truy cập vào website để xem các thông tin của địa phương như: tin tức sự kiện; tổng quan; hệ thống chính trị; xây dựng đảng; các tin, bài, hình ảnh hoạt động của địa phương….. được đăng tải trên trang thông tin điện tử này.

- Cách 1: Đăng nhập trực tiếp đầy đủ địa chỉ http://dongquang.dongson.gov.vn trên máy tính, laptop hoặc điện thoại thông minh Smarphone;

- Cách 2: Từ máy tính, laptop hoặc điện thoại thông minh Smarphone vào Google gõ “trang thong tin dien tu xa dong quang, huyen dong son, tinh thanh hoa”.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ xã;

- Ủy viên BCH Đảng bộ xã;

- Trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội;

- Cán bộ công chức xã; cán bộ bán chuyên trách xã;

- Trưởng, phó các tổ chức xã hội;

- Bí thư chi bộ; trưởng thôn; trưởng, phó làng;

- Phó bí thư chi bộ - trưởng ban công tác mặt trận;

- BGH các nhà trường MN, TH, THCS;

- Trưởng trạm y tế xã;

- Ban công an xã, Ban CHQS xã;

- Chủ tịch HĐQT HTXDVNN;

- Ủy viên BCH Hội Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh;

- Ủy viên BCH Đoàn xã; Ủy ban Hội LHTN xã;

- Đài truyền thanh; Bưu điện văn hóa xã; thôn đội trưởng;

- Trang TTĐT xã: dongquang.dongson.gov.vn

- Lưu: VT, VH.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Doãn Kính