Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
102
Hôm qua:
188
Tuần này:
1437
Tháng này:
7241
Tất cả:
262799

DANH SÁCH HỘ NGHÈO ĐIỀU TRA CUỐI NĂM 2019

Tin tức sự kiện

DANH... DANH SÁCH HỘ NGHÈO ĐIỀU TRA CUỐI NĂM 2019
DANH... DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO RÀ SOÁT CUỐI NĂM 2019
DANH SÁCH HỘ TRUNG BÌNH NĂM 2019 DANH SÁCH HỘ TRUNG BÌNH NĂM 2019
LỰC LƯƠNG DÂN QUÂN TẠI CHỔ XÃ ĐÔNG QUANGLỰC LƯƠNG DÂN QUÂN TẠI CHỔ XÃ ĐÔNG QUANG
II. DANH SÁCH THÔN ĐỘI TRƯỞNG/DANH SÁCH LỰC LƯỢNG TẠI CHỔ...II. DANH SÁCH THÔN ĐỘI TRƯỞNG/DANH SÁCH LỰC LƯỢNG TẠI CHỔ CÁC THÔN/DÂN QUÂN BINH CHỦNG HÓA HỌC/DÂN QUÂN BINH CHỦNG THÔNG TIN
DANH SÁCH BCH ĐOÀN XÃ ĐÔNG QUANG NHIỆM KỲ 2017 – 2022 DANH SÁCH BCH ĐOÀN XÃ ĐÔNG QUANG NHIỆM KỲ 2017 – 2022
Kết quả rà soát đánh giá theo Bộ Tiêu chí xã nông thôn... Kết quả rà soát đánh giá theo Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao
KẾ HOẠCH Thực hiện hoàn thành 15 tiêu chí Xây dựng... KẾ HOẠCH Thực hiện hoàn thành 15 tiêu chí Xây dựng xã NTM nâng cao giai đoạn 2019 - 2025

Tình hình kinh tế - xã hội