Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Quang - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
            Những thành tựu của xã Đông Quang trong xây dựng nông thôn mới1. Công tác phát triển sản xuất nông nghiệp:

 a. Về phát triển kinh tế:

Năng suất lúa bình quân năm 2017 ước đạt: 60 tạ/ha; sản lượng lương thực quy thóc đạt: 4.776. tấn = 100,2% KH; giá trị thu nhập/1 đơn vị diện tích canh tác năm 2017 đạt: 95,6 triệu đồng. Sản xuất vụ đông 2015-2017, diện tích gieo trồng đạt: 53 ha, trong đó: Diện tích ngô: 24,7 ha; rau màu các loại: 28,3 ha. 

           b. Về phát triển các hình thức tổ chức sản xuất:

HTX dịch vụ nông nghiệp tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2016-2021, đã chuyển đổi và hoạt động theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012 vào ngày 30/6/2016, làm tốt công tác thông tin tuyên tuyền lịch thời vụ, gieo cấy, chăm bón và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi; thực hiện có hiệu quả các khâu dịch vụ như đảm bảo dịch vụ thủy nông, cung ứng các loại giống lúa chất lượng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nông nghiệp. Kinh tế trang trại, gia trại tiếp tục được củng cố và phát triển, nhiều giống cây trồng vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất như hoa cúc, hoa hồng, hoa đồng tiền (thôn 1), mô hình trồng cây dược liệu của hộ ông Lê Duy Chung (diện tích cach tác tại Thôn 2,3,4 Đức thắng), nuôi lợn của hộ ông Nguyễn Khắc Cương  (thôn Minh Thành), mô hình ấp con giống của hộ ông Lê Tài Hòa ( Thôn 1 Quang vinh)..v.v..

          Năm 2014-2017 chỉ đạo thực hiện tốt mô hình cơ giới hóa trong sản xuất lúa, trong đó: Cơ giới hóa làm đất 790 ha, thu hoạch 702 ha, có 56 ha diện tích sử dụng mạ khay, máy cấy  đã cho năng suất cao. Quy hoạch xây dựng và triển khai thực hiện thành công mô hình cánh đồng mẫu lớn chỉ gieo cấy một loại giống lúa Bắc thơm số 7, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm ở thôn 2,3,4 Đức Thắng Diện tích: 32,5 ha, dự kiến cho năng suất đạt từ 59 - 62 tạ/ha.

3.2. Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn:

       Ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển đa dạng như: cơ khí, mộc dân dụng, nề, may mặc, đá mỹ nghệ... Dịch vụ được phát triển ngày càng đa dạng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân như: dịch vụ các khâu trong nông nghiệp, dịch vụ vật tư nông nghiệp, mua bán sản phẩm nông sản thực phẩm, dịch vụ cơ khí, sửa chữa các phương tiện phục vụ lao động sản xuất và đời sống (toàn xã có 241 hộ); tiếp nhận dịch vụ cho vay của các ngân hàng và từ quỹ tín dụng, dịch vụ vận tải, kinh doanh tổng hợp.

       3.3. Kết quả nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân:

 Thông qua các tổ chức hội, đoàn thể tín chấp để hội viên, đoàn viên và nhân dân vay vốn, đầu tư cho phát triển sản xuất, kinh doanh. Kết quả, thu nhập bình quân đầu người năm 2016 của xã đạt: 33,16 triệu đồng/người/năm. 4 năm 2012-2016, đã giải quyết việc làm cho 615 lao động, số lao động có việc làm thường xuyên đạt 93,2%; có 325 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tổng số hộ nghèo toàn xã hiện nay giảm còn 4,34% (58 hộ).

4.     Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới:

Qua 7 năm tổng nguồn vốn thực hiện chương  trình xây dựng NTM trên địa bàn xã là 92.069 triệu đồng trong đó:

  - Ngân sách tỉnh: 9.176 triệu đồng, chiếm 9,97 %

          - Ngân sách huyện: 2.750 triệu đồng, chiếm 3%

- Ngân sách xã: 22.155 triệu đồng, chiếm 24,06 %

- Nhân dân đóng góp (tiền mặt): 57.988 triệu đồng, chiếm 62,97% (trong đó vốn chỉnh trang nhà ở dân cư là: 49.500 triệu đồng; còn lại là xây nhà văn hóa thôn; đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng).

- Nhân dân hiến đất: 459 m2,  1480 ngày công lao động

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
513148

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289