Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
99
Hôm qua:
334
Tuần này:
433
Tháng này:
6359
Tất cả:
478150
Đăng lúc 1 năm trước · 1112 lượt xem
Đăng lúc 2 năm trước · 1430 lượt xem
Đăng lúc 3 năm trước · 3815 lượt xem
Đăng lúc 3 năm trước · 947 lượt xem

xã Đông Quang tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thu thập thông tin dân cư phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Vừa qua, tại hội trường Trung tâm văn hóa – thể thao, xã Đông Quang đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện thu thập thông tin dân cư phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đăng lúc 3 năm trước · 961 lượt xem

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2013 – 2020

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giai đoạn 2013 – 2020. Kế hoạch số 1984/ KH – BCĐ ngày 15/6/2018 của chủ tịch UBND huyện Đônng sơn về việc triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2017 – 2020; trên địa bàn huyện ( được gọi tắt là Ban Chỉ đạo 896 )

Đăng lúc 3 năm trước · 1199 lượt xem

KẾ HOẠCH Thực hiện thu thập thông tin về dân cư

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH- CAĐS ngày 25/6/2018 của Trưởng Công an huyện Đông Sơn về việc triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tổ chức thu thập thông tin dân cư.

Đăng lúc 3 năm trước · 4870 lượt xem
Đăng lúc 4 năm trước · 1021 lượt xem
Đăng lúc 4 năm trước · 758 lượt xem

Tăng cường quốc phòng an ninh trong xây dựng nông thôn mới

Để đảm bảo cho đất nước phát triển nhanh và bền vững, Đảng ta đã xác định phải đặc biệt quan tâm giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền.....

Đăng lúc 4 năm trước · 2205 lượt xem
12

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội