Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Quang - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

KẾ HOẠCH Thực hiện thu thập thông tin về dân cư

Đăng lúc: 00:00:00 10/07/2018 (GMT+7)
100%
Print

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH- CAĐS ngày 25/6/2018 của Trưởng Công an huyện Đông Sơn về việc triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tổ chức thu thập thông tin dân cư.

 

CÔNG AN HUYỆN ĐÔNG SƠN

CÔNG AN XÃ ĐÔNG QUANG

 
 

 


Số: 03 /KH-CAĐQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


Đông Quang, ngày 5 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện thu thập thông tin về dân cư

                  

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH- CAĐS ngày 25/6/2018 của Trưởng Công an huyện Đông Sơn về việc triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tổ chức thu thập thông tin dân cư.

Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo ANTT xã Đông Quang về việc triển khai thực hiện thu thập thông tin về dân cư.

Công an xã xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công trong việc tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thu thập thông tin về dân cư.

2. Công tác thu thập, cập nhật thông tin dân cư phải đảm bảo đầy đủ, chính xác, khách quan, đúng tiến độ. Thông tin cá nhân được thu thập vào phiếu thông tin dân cư phải quản lý theo tài liệu chế độ mật có hiệu quả. Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn.

3. Phân công lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ phải phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy trình, chế độ công tác, có lễ tiết tác phong đúng mực, vì nhân dân phục vụ.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác tham mưu

- Tham mưu cho Đảng ủy, UBND, Ban chỉ đạo xã, lãnh đạo, chỉ đạo về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác các thông tin về dân cư, tạo sự đồng thuận của MTTQ các ngành, đoàn thể chính trị và sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực của nhân dân trong quá trình thực hiện.

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, thành lập các tổ công tác  thu thập dữ liệu thông tin dân cư (mỗi thôn thành lập 01 tổ), do Công an viên là Tổ trưởng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn, Bí thư chi bộ, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên… để triển khai thu thập dữ liệu (thời gian từ ngày 15/7 và xong trước ngày 30/10/2018).

 

2. Công tác hướng dẫn, phối hợp thu thập thông tin dân cư

- Trực tiếp hướng dẫn Công an viên, trưởng thôn, các tổ công tác ở các thôn trong việc thu thập thông tin dân cư theo các bước đã được tập huấn; trong việc xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thu thập thông tin dân cư.

- Kiểm tra về tiến độ thực hiện của từng thôn, chất lượng thông tin do nhân dân kê khai; việc đối chiếu, so sánh độ chính xác về thông tin do nhân dân kê khai của cán bộ thu thập thông tin.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

 1. Đồng chí : Hồ Xuân Trường Trưởng Công an xã chỉ đạo thực hiện kế hoạch. báo cáo Ban chỉ đạo lãnh đạo,chỉ đạo công tác thu thập thông tin. Tập hợp bàn giao phiếu thu thập thông tin dân cư về công an huyện.

2. Đồng chí  Lê Duy Thái – Phó trưởng Công an xã phụ trách 07 thôn Quang Vinh  trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, Công an viên, trưởng thôn, thu thập thông tin và cấp phát tài liệu, thu bản thu thập thông tin của công an viên và tổng hợp.

3. Đồng chí  Nguyễn Hữu Tùng – Phó trưởng Công an xã phụ trách 04 thôn Đức Thắng và Thôn Minh Thành trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, Công an viên, trưởng thôn, thu thập thông tin và Phô tô, in ấn tài liệu.

          4. phối hợp chặt chẽ với cán bộ Công an huyện tăng cường để xử các tình huống về sai lệch thông tin cá nhân trong quá trình thu thập.

          5.Cán bộ thu thập thông tin về dân cư, chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình công tác, không gây phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân.

          6. Căn cứ tình hình của địa phương chủ động báo cáo Chủ tịch UBND xã hỗ trợ kinh phí cho lực lượng Công an viên, trưởng thôn trực tiếp thu thập thông tin về dân cư.

IV. TỔ CHÚC THỰC HIỆN

Bước 1.  Xây dựng kế hoạch tham mưu cho ban chỉ đạo tổ chức hội nghị triển khai công tác thu thập thông tin dân cư, cấp phát tài liệu. Thời gian từ 5/7/đến 10/7/2018.

Bước 2. Công an viên, trưởng thôn, trực tiếp vào hộ gia đình thu thập thông tin đến từng cá nhân vào tờ khai mẫu phô tô, nộp về công an xã. Thời gian từ 15/7/đến 15/8/2018.

Bước 3. Tổ chức viết vào bản chính các thông tin đã thu thập được từ cá nhân hộ gia đình và đối chiếu thông tin bản chính đến hộ và cho các thành viên ký vào nộp về công an xã. Thời gian từ 15/8/đến 15/9/2018.

Bước 4. Các trường hợp chỉnh sửa, tra cứu số CMND, thẻ căn cước, hộ vắng mặt, làm tiếp. Thời gian từ 15/9/đến 15/10/2018.

Bước 5. Tổng hợp toàn bộ phiếu thu thập thông tin dân cư, chuyển về công an huyện Thời gian từ 15/10/đến 15/11/2018.

1. Chế độ thông tin báo cáo

- Trưởng Công an  xã, duy trì việc báo cáo bằng điện thoại về số máy công an huyện 02373.820.133 vào 15h00 hằng ngày. Báo cáo trưởng ban chỉ đạo hàng tháng về tiến độ thu thập thông tin về dân cư, và đề nghị giải quyết những vướng mắc.

- 15 giờ thứ 6 hàng tuần cán bộ Công an huyện tăng cường tổng hợp tiến độ thu thập thông tin dân cư trên địa bàn quản lý báo cáo về Đội QLHC về TTXH để tập hợp báo cáo lãnh đạo đơn vị.

2. Phó trưởng công an xã phụ trách các thôn hàng tuần báo cáo tín độ thu thập và những khó khăn vướng mắc của lực lượng công an viên trong quá trình thu thập thông tin để giải quyết kịp thời.

3. Kế hoạch thực hiện từ ngày15/07/2018 xong trước 15/11/2018.

    

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
513148

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289