Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
100
Hôm qua:
334
Tuần này:
434
Tháng này:
6360
Tất cả:
478151

DANH SÁCH KHỐI DÂN VẬN XÃ ĐÔNG QUANG Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 30/11/2020 00:00:00

DANH SÁCH KHỐI DÂN VẬN XÃ ĐÔNG QUANG

Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Số đt

Email

1

Lê Doãn Kính

1963

PBT TT Đảng ủy - Trưởng khối

0945387788

ledoankinhpbtdongquang

2

Nguyễn Trọng Tám

1972

Phó CT UBND - Phó khối

0986111207

Nguyentrongtampct1972

3

Lê Văn Sơn

1968

Chủ tịch MTTQ - Thành viên

0394046718

Levanson100567

4

Nguyễn Thị Oanh

1986

Phó CT HĐND Thành viên

0972559348

nguyenoanhdongquang

5

Nguyễn Thị Lý

1991

Chủ tịch Hội ND Thành viên

0987934843

Nguyenly.dqds

6

Dương Thị Mận

1993

Bí thư Đoàn TNCSHCM Thành viên

0977953805

Thanhmam.93.36

7

Lâm Thị Thu

1986

Chủ tịch Hội phụ nữ Thành viên

0947684236

Chinsu1986

8

Nguyễn Danh Lâm

1963

Chủ tịch HCCB Thành viên

0932495226

nguyendanhlamccb

9

Chu Quang Huy

1986

VH-XH(Văn hoá) Thành viên

0912539236

Huycp0311

10

Trịnh Thế Đương

1957

CT hội NCT - Thành viên

0387461294

11

Đoàn Thị Hoa

1969

CT hội TNXP - Thành viên

0352085326

DANH SÁCH KHỐI DÂN VẬN XÃ ĐÔNG QUANG Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng lúc: 30/11/2020 00:00:00 (GMT+7)

DANH SÁCH KHỐI DÂN VẬN XÃ ĐÔNG QUANG

Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Số đt

Email

1

Lê Doãn Kính

1963

PBT TT Đảng ủy - Trưởng khối

0945387788

ledoankinhpbtdongquang

2

Nguyễn Trọng Tám

1972

Phó CT UBND - Phó khối

0986111207

Nguyentrongtampct1972

3

Lê Văn Sơn

1968

Chủ tịch MTTQ - Thành viên

0394046718

Levanson100567

4

Nguyễn Thị Oanh

1986

Phó CT HĐND Thành viên

0972559348

nguyenoanhdongquang

5

Nguyễn Thị Lý

1991

Chủ tịch Hội ND Thành viên

0987934843

Nguyenly.dqds

6

Dương Thị Mận

1993

Bí thư Đoàn TNCSHCM Thành viên

0977953805

Thanhmam.93.36

7

Lâm Thị Thu

1986

Chủ tịch Hội phụ nữ Thành viên

0947684236

Chinsu1986

8

Nguyễn Danh Lâm

1963

Chủ tịch HCCB Thành viên

0932495226

nguyendanhlamccb

9

Chu Quang Huy

1986

VH-XH(Văn hoá) Thành viên

0912539236

Huycp0311

10

Trịnh Thế Đương

1957

CT hội NCT - Thành viên

0387461294

11

Đoàn Thị Hoa

1969

CT hội TNXP - Thành viên

0352085326

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội