Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Quang - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

xây dựng nông thôn mới :khi ý Đảng lòng dân là một

Đăng lúc: 16:36:54 10/09/2017 (GMT+7)
100%
Print

 Xây dựng nông thôn mới ở Đông Quang :Khi ý Đảng lòng dân là một

  Những chủ trương, chính sách, các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Đông Quang đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Từ đó, tạo ra nhận thức mới cho người dân tự nguyện tham gia xây dựng NTM, trước hết là vì cuộc sống của chính bản thân mình, rồi đến những người xung quanh và toàn xã hội cùng được hưởng thành quả đó.

Triển khai xây dựng NTM, diện mạo xã Đông Quang  ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Xác định xây dựng NTM là chủ trương đúng đắn của Đảng, hợp lòng dân, Đông Quang triển khai chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM một cách quyết liệt, đồng bộ.

Cụ thể, để triển khai thực hiện chương trình, Đông Quang luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về xây dựng NTM cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ hơn mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về xây dựng NTM. Qua đó, nhận thức của phần lớn cán bộ, người dân về xây dựng NTM có chuyển biến rõ rệt, xây dựng NTM trở thành phong trào rộng khắp trong toàn huyện. Dân chủ cơ sở được nâng cao, ý thức trách nhiệm làm chủ của người dân từng bước được nâng lên, phát huy được nhiều cách làm hay, sáng tạo góp phần huy động nguồn lực đóng góp cho xây dựng NTM.

Với mục tiêu “Xây dựng xã Đông Quang cơ bản trở thành xã  NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; phát triển nông thôn với phát triển đô thị theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc…”, Đảng ủy xã Đông Quang đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước biến thành hành động của mỗi người dân làm cho ý Đảng - lòng dân là một.

Trong triển khai, bước đầu Đông Quang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và cả hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai, quán triệt việc tổ chức thực hiện, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của huyện đã đề ra trong thực hiện Bộ tiêu chí trên địa bàn huyện.

Từ đó, đã có nhiều phong trào thi đua chung tay xây dựng NTM được triển khai thực hiện như: Mỗi đoàn thể đều có kế hoạch phấn đấu xây dựng trong năm ít nhất 01 nhà trở lên cho hộ nghèo của hội viên mình; Phụ nữ có phong trào “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; Hội Nông dân có phong trào “Giúp nhau làm kinh tế gia đình”; Thanh niên có phong trào “Nhà sạch, vườnđẹp, Ngõ xóm khang trang, đường thanh niên tự quản”, cơ quan công sở có phong trào “Xanh sạch đẹp”… Các tổ thu gom, xử lý rác thải, công tác bảo vệ môi trường được triển khai đồng bộ, bước đầu có hiệu quả thiết thực.

Nhờ đó, đại đa số người dân trong xã đã nhận thấy được rằng, chương trình xây dựng NTM là một quá trình đổi mới sâu sắc, toàn diện trên mọi lĩnh vực ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm phát triển nông thôn bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, người dân đã nhận thức được tầm quan trọng của nó trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nông thôn mới – thay đổi diện mạo quê hương Đông Quang :

Khi tư tưởng đã thông, nhiều người dân đã tự nguyện, tự giác đóng góp xây dựng cùng với sự giúp đỡ của Nhà nước, của địa phương. Đã có hàng chục hộ gia đình hiến hàng trăm m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, nhiều hộ gia đình tự chặt cây, tháo dỡ mái che, mái vẩy để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đúng thời gian. Bên cạnh đó, nhân dân cũng đã mạnh dạn phát triển các ngành nghề, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế trang trại, xây dựng các mô hình cánh đồng mẫu lớn, dồn điền đổi thửa…Có vốn, có kiến thức, nhiều người đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học- công nghệ, công nghệ mới vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế tạo ra sản phẩm cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Từ đó, nhiều điển hình tiên tiến xuất hiện trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp với phong trào ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thâm canh cây lúa và đẩy mạnh chăn nuôi…

Cùng với đó, các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Các phong trào mang đậm tính đạo lý, nhân văn và dân sinh như: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng quỹ khuyến học,... được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực thực hiện.

Cùng với đó, phải huy động mọi nguồn lực tập trung cho xây dựng NTM. Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn, chủ động khai thác huy động mọi nguồn lực của địa phương, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện xây dựng NTM. Tổ chức quy hoạch và lập dự án khu dân cư mới ở các vị trí giá đất thị trường để tạo nguồn vốn xây dựng NTM. Đặc biệt là lựa chọn các tiêu chí ưu tiên về trường học, trạm y tế và các tiêu chí về xây dựng hệ thống chính trị, văn hóa - xã hội có vai trò thúc đẩy phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Lựa chọn thực hiện các dự án, công trình cấp bách phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm phát huy hiệu quả của dự án, không đầu tư dàn trải. Mặt khác, phải có giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và làm tốt công tác thi đua khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho xây dựng NTM...

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
513148

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289