Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
48
Hôm qua:
334
Tuần này:
382
Tháng này:
6308
Tất cả:
478099

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỦY BAN MTTQ XÃ ĐÔNG QUANG NHIỆM KỲ 2019-2024

Ngày 30/11/2020 00:00:00

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỦY BAN MTTQ XÃ ĐÔNG QUANG

NHIỆM KỲ 2019-2024

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ/Đơn vị công tác

Đảng

Trình độ

Ngày tham gia

VH

CM

CT

1

Lê Văn Sơn

1968

Chủ Tịch

ĐV

12/12

ĐH

TC

11/18

2

Nguyễn Thị Huế

1988

Phó Chủ Tịch

ĐV

12/12

ĐH

TC

4/20

3

Chu Quang Huy

1986

Công chức văn hóa

ĐV

12/12

ĐH

TC

11/18

CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN

4

Lê Doãn kính

1963

PBT Thường trực

ĐV

12/12

ĐH

TC

4/20

5

Nguyễn Thị oanh

1986

PCT – HĐND xã

ĐV

12/12

ĐH

TC

11/18

6

Nguyễn Thị Lý

1991

CT – HND xã

ĐV

12/12

ĐH

TC

11/18

7

Nguyễn Danh Lâm

1963

CT – Hội CCB xã

ĐV

12/12

TC

11/18

8

Lâm Thị Thu

1986

CT – Hội HLHPN

ĐV

12/12

ĐH

TC

11/18

9

Dương Thị Mận

1994

BT – ĐTN xã

ĐV

12/12

ĐH

TC

7/20

10

Trịnh Thế Đương

1958

CT – Hội NCT xã

ĐV

12/12

TC

7/20

11

Trịnh Thị Quỳnh

1986

CT – Hội CTĐ xã

ĐV

12/12

ĐH

TC

7/20

12

Lê Tài Tuấn

1951

CT Hội bộ đội TS

ĐV

7/10

SC

11/18

13

Nguyễn khắc Cương

1958

CT – Hội trang trại

QC

10/10

TC

11/18

14

Lâm Bá Dương

1983

Xã đội trưởng

ĐV

12/12

TC

TC

11/18

15

Lê Thị Thủy

1978

TBMT 1 Thịnh trị

ĐV

9/12

SC

11/18

16

Lê Thị Tâm

1980

TBMT 3 Thịnh trị

ĐV

12/12

SC

11/18

17

Lê Doãn Huấn

1961

TBMT Đức thắng

ĐV

12/12

SC

11/18

18

Lê Thị Nga

1963

TBMT Văn Ba

ĐV

10/10

SC

11/18

19

Nguyễn Bá khương

1960

TBMTMinh Thành

ĐV

10/10

SC

11/18

20

Lê Quang Lộc

TBMT 2 Thịnh trị

ĐV

10/10

TC

11/18

ĐẠI BIỂU CÁC NGÀNH

21

Lê Duy Quyết

1961

Trưởng trạm y tế

ĐV

12/12

ĐH

TC

11/18

22

Trịnh Thế Tuyển

1963

GĐ HTXDV -NN

ĐV

12/12

11/18

CÁ NHÂN TIÊU BIỂU

23

Ng Hoàng Hùng

1957

Hộ SX cây cảnh

QC

7/10

11/18

24

Lê Tài Thiết

1965

Tiêu biểu dân cư

QC

7/10

11/18

25

Nguyễn Thị Tường

1953

UV UBMT 2019-2024

QC

7/10

11/18

26

Nguyễn Hoàng Minh

1966

Tiêu biểu dân cư

QC

7/10

11/18

27

Lâm Bá Dũng

1960

Tiêu biểu DN

QC

10/10

11/18

28

Nguyễn Viết Năm

1951

UV UBMT 2019-2024

QC

7/10

11/18

29

Lê Duy Tân

1961

UV UBMT 2019-2024

QC

7/10

11/18

30

Đoàn Thị Hoa

1968

Tiêu biểu dân cư

ĐV

9/10

11/18

31

Trương Thị Duyên

1975

Tiêu biểu dân cư

QC

12/12

11/18

32

Lê Thị Thủy

1978

Tiêu biểu dân cư

QC

12/12

11/18

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỦY BAN MTTQ XÃ ĐÔNG QUANG NHIỆM KỲ 2019-2024

Đăng lúc: 30/11/2020 00:00:00 (GMT+7)

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỦY BAN MTTQ XÃ ĐÔNG QUANG

NHIỆM KỲ 2019-2024

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ/Đơn vị công tác

Đảng

Trình độ

Ngày tham gia

VH

CM

CT

1

Lê Văn Sơn

1968

Chủ Tịch

ĐV

12/12

ĐH

TC

11/18

2

Nguyễn Thị Huế

1988

Phó Chủ Tịch

ĐV

12/12

ĐH

TC

4/20

3

Chu Quang Huy

1986

Công chức văn hóa

ĐV

12/12

ĐH

TC

11/18

CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN

4

Lê Doãn kính

1963

PBT Thường trực

ĐV

12/12

ĐH

TC

4/20

5

Nguyễn Thị oanh

1986

PCT – HĐND xã

ĐV

12/12

ĐH

TC

11/18

6

Nguyễn Thị Lý

1991

CT – HND xã

ĐV

12/12

ĐH

TC

11/18

7

Nguyễn Danh Lâm

1963

CT – Hội CCB xã

ĐV

12/12

TC

11/18

8

Lâm Thị Thu

1986

CT – Hội HLHPN

ĐV

12/12

ĐH

TC

11/18

9

Dương Thị Mận

1994

BT – ĐTN xã

ĐV

12/12

ĐH

TC

7/20

10

Trịnh Thế Đương

1958

CT – Hội NCT xã

ĐV

12/12

TC

7/20

11

Trịnh Thị Quỳnh

1986

CT – Hội CTĐ xã

ĐV

12/12

ĐH

TC

7/20

12

Lê Tài Tuấn

1951

CT Hội bộ đội TS

ĐV

7/10

SC

11/18

13

Nguyễn khắc Cương

1958

CT – Hội trang trại

QC

10/10

TC

11/18

14

Lâm Bá Dương

1983

Xã đội trưởng

ĐV

12/12

TC

TC

11/18

15

Lê Thị Thủy

1978

TBMT 1 Thịnh trị

ĐV

9/12

SC

11/18

16

Lê Thị Tâm

1980

TBMT 3 Thịnh trị

ĐV

12/12

SC

11/18

17

Lê Doãn Huấn

1961

TBMT Đức thắng

ĐV

12/12

SC

11/18

18

Lê Thị Nga

1963

TBMT Văn Ba

ĐV

10/10

SC

11/18

19

Nguyễn Bá khương

1960

TBMTMinh Thành

ĐV

10/10

SC

11/18

20

Lê Quang Lộc

TBMT 2 Thịnh trị

ĐV

10/10

TC

11/18

ĐẠI BIỂU CÁC NGÀNH

21

Lê Duy Quyết

1961

Trưởng trạm y tế

ĐV

12/12

ĐH

TC

11/18

22

Trịnh Thế Tuyển

1963

GĐ HTXDV -NN

ĐV

12/12

11/18

CÁ NHÂN TIÊU BIỂU

23

Ng Hoàng Hùng

1957

Hộ SX cây cảnh

QC

7/10

11/18

24

Lê Tài Thiết

1965

Tiêu biểu dân cư

QC

7/10

11/18

25

Nguyễn Thị Tường

1953

UV UBMT 2019-2024

QC

7/10

11/18

26

Nguyễn Hoàng Minh

1966

Tiêu biểu dân cư

QC

7/10

11/18

27

Lâm Bá Dũng

1960

Tiêu biểu DN

QC

10/10

11/18

28

Nguyễn Viết Năm

1951

UV UBMT 2019-2024

QC

7/10

11/18

29

Lê Duy Tân

1961

UV UBMT 2019-2024

QC

7/10

11/18

30

Đoàn Thị Hoa

1968

Tiêu biểu dân cư

ĐV

9/10

11/18

31

Trương Thị Duyên

1975

Tiêu biểu dân cư

QC

12/12

11/18

32

Lê Thị Thủy

1978

Tiêu biểu dân cư

QC

12/12

11/18

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội