Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
90
Hôm qua:
334
Tuần này:
424
Tháng này:
6350
Tất cả:
478141

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND XÃ ĐÔNG QUANG KHÓA 19 NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Ngày 30/11/2020 00:00:00

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp – Tự do – HẠnh phúc

DANH SÁCH

ĐẠI BIỂU HĐND XÃ ĐÔNG QUANG KHÓA 19

NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Đơn vị

Số điện thoại

Hộp thư điện tử (@gmail.com)

1

Nguyễn Danh Khương

1962

ĐB HĐND xã

tổ số 1- Tổ trưởng

Thôn 1 Thịnh Trị

0367452783

2

Nguyễn Thị Lý

1991

ĐB HĐND xã

tổ số 1

Thôn 1 Thịnh Trị

0987934843

Nguyenly.dqds

3

Lê Duy Việt

1985

ĐB HĐND xã

tổ số 1

Thôn 1 Thịnh Trị

0849171808

4

Nguyễn Hoàng Thơi

1965

ĐB HĐND xã

tổ số 2- Tổ trưởng

Thôn 2Thịnh Trị

0987215805

5

Nguyễn Danh Lâm

1964

ĐB HĐND xã

tổ số 2

Thôn 2 Thịnh Trị

0932495226

nguyendanhlamccb

6

Nguyễn Thị Oanh

1986

ĐB HĐND xã

tổ số 2

Thôn 2 Thịnh Trị

0972559348

nguyenoanhdongquang

7

Dương Thị Tính

1980

ĐB HĐND xã

tổ số 2

Thôn 2 Thịnh Trị

0375703975

8

Lê Tài Thôn

1955

ĐB HĐND xã

tổ số 2

Thôn 2 Thịnh Trị

0349272639

9

Nguyễn Trọng Tám

1972

ĐB HĐND xã

tổ số 3- Tổ trưởng

Thôn 3 Thịnh Trị

0986111207

Nguyentrongtampct1972

10

Nguyễn Thị Hương

1979

ĐB HĐND xã

tổ số 3

Thôn 3 Thịnh Trị

0378798448

11

Lê Doãn Huấn

1961

ĐB HĐND xã

tổ số 4- Tổ trưởng

Thôn 1 Đức Thắng

09140694477

12

Lê Doãn Kính

1963

ĐB HĐND xã

tổ số 4

Thôn 1 Đức Thắng

0945387788

ledoankinhpbtdongquang

13

Lê Duy Phú

1961

ĐB HĐND xã

tổ số 4

Thôn 1 Đức Thắng

0945018367

14

Lê Văn Sơn

1968

ĐB HĐND xã

tổ số 5- Tổ trưởng

Thôn Văn Ba

0394046718

Levanson100567

15

Lâm Bá Dương

1983

ĐB HĐND xã

tổ số 5

Thôn Văn Ba

0989132546

Duongxddq1983

16

Hồ Xuấn Trường

1978

ĐB HĐND xã

tổ số 5

Thôn Văn Ba

0917327031

xuantruongcadq

17

Nguyễn Thị Nga

1962

ĐB HĐND xã

tổ số 5

Thôn Văn Ba

0984168495

18

Lâm Bá Hưng

1956

ĐB HĐND xã

tổ số 5

Thôn Văn Ba

0382113184

19

Trịnh Thế Tuyển

1963

ĐB HĐND xã

tổ số 6- Tổ trưởng

Thôn Minh Thành

0367133103

20

Trịnh Thế Nguyên

1965

ĐB HĐND xã

tổ số 6

Thôn Minh Thành

0977902063

21

Nguyễn Khắc Thủy

1966

ĐB HĐND xã

tổ số 6

Thôn Minh Thành

0364046268

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND XÃ ĐÔNG QUANG KHÓA 19 NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Đăng lúc: 30/11/2020 00:00:00 (GMT+7)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp – Tự do – HẠnh phúc

DANH SÁCH

ĐẠI BIỂU HĐND XÃ ĐÔNG QUANG KHÓA 19

NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Đơn vị

Số điện thoại

Hộp thư điện tử (@gmail.com)

1

Nguyễn Danh Khương

1962

ĐB HĐND xã

tổ số 1- Tổ trưởng

Thôn 1 Thịnh Trị

0367452783

2

Nguyễn Thị Lý

1991

ĐB HĐND xã

tổ số 1

Thôn 1 Thịnh Trị

0987934843

Nguyenly.dqds

3

Lê Duy Việt

1985

ĐB HĐND xã

tổ số 1

Thôn 1 Thịnh Trị

0849171808

4

Nguyễn Hoàng Thơi

1965

ĐB HĐND xã

tổ số 2- Tổ trưởng

Thôn 2Thịnh Trị

0987215805

5

Nguyễn Danh Lâm

1964

ĐB HĐND xã

tổ số 2

Thôn 2 Thịnh Trị

0932495226

nguyendanhlamccb

6

Nguyễn Thị Oanh

1986

ĐB HĐND xã

tổ số 2

Thôn 2 Thịnh Trị

0972559348

nguyenoanhdongquang

7

Dương Thị Tính

1980

ĐB HĐND xã

tổ số 2

Thôn 2 Thịnh Trị

0375703975

8

Lê Tài Thôn

1955

ĐB HĐND xã

tổ số 2

Thôn 2 Thịnh Trị

0349272639

9

Nguyễn Trọng Tám

1972

ĐB HĐND xã

tổ số 3- Tổ trưởng

Thôn 3 Thịnh Trị

0986111207

Nguyentrongtampct1972

10

Nguyễn Thị Hương

1979

ĐB HĐND xã

tổ số 3

Thôn 3 Thịnh Trị

0378798448

11

Lê Doãn Huấn

1961

ĐB HĐND xã

tổ số 4- Tổ trưởng

Thôn 1 Đức Thắng

09140694477

12

Lê Doãn Kính

1963

ĐB HĐND xã

tổ số 4

Thôn 1 Đức Thắng

0945387788

ledoankinhpbtdongquang

13

Lê Duy Phú

1961

ĐB HĐND xã

tổ số 4

Thôn 1 Đức Thắng

0945018367

14

Lê Văn Sơn

1968

ĐB HĐND xã

tổ số 5- Tổ trưởng

Thôn Văn Ba

0394046718

Levanson100567

15

Lâm Bá Dương

1983

ĐB HĐND xã

tổ số 5

Thôn Văn Ba

0989132546

Duongxddq1983

16

Hồ Xuấn Trường

1978

ĐB HĐND xã

tổ số 5

Thôn Văn Ba

0917327031

xuantruongcadq

17

Nguyễn Thị Nga

1962

ĐB HĐND xã

tổ số 5

Thôn Văn Ba

0984168495

18

Lâm Bá Hưng

1956

ĐB HĐND xã

tổ số 5

Thôn Văn Ba

0382113184

19

Trịnh Thế Tuyển

1963

ĐB HĐND xã

tổ số 6- Tổ trưởng

Thôn Minh Thành

0367133103

20

Trịnh Thế Nguyên

1965

ĐB HĐND xã

tổ số 6

Thôn Minh Thành

0977902063

21

Nguyễn Khắc Thủy

1966

ĐB HĐND xã

tổ số 6

Thôn Minh Thành

0364046268

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội