Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
6
Hôm qua:
343
Tuần này:
1012
Tháng này:
5375
Tất cả:
167541

BCH Đảng bộ xã Đông Quang

Ngày 09/10/2017 06:16:40

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ ĐÔNG QUANG

,NHIỆM KỲ 2016 – 2020

Ban chấp hành Đảng bộ xã là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ giữa hai kỳ Đại hội thực hiện nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ: Kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng; công tác tuyên truyền vận động quần chúng; công tác xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; quyết định các chương trình toàn khoá, kế hoạch kiểm tra và công tác năm của Đảng uỷ, quy chế làm việc của Đảng uỷ, quy chế làm việc của UBKT Đảng uỷ, quy chế làm việc của tuyên giáo Đảng uỷ, dân vận Đảng uỷ.

- Quyết định những chủ trương, biện pháp lớn về các lĩnh vực công tác nhằm cụ thể hoá và thực hiện nghị quyết của cấp trên. Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, giám sát chính quyền, các tổ chức, chi bộ, đoàn thể trong việc thực hiện Nghị quyết Đảng uỷ, Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp.

- Quyết định phương hướng nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng hàng tháng, hàng năm của xã. Xem xét, điều chỉnh quy hoạch tổng thể chỉ tiêu kinh tế - xã hội của xã theo nhiệm kỳ khi tình hình thay đổi hoặc xuất hiện những vấn đề mới.

- Trình ban thường vụ Huyện uỷ nhân sự giới thiệu ứng cử, đề cử hoặc rút khỏi các chức danh, bí thư, các phó bí thư đảng uỷ; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND xã; nhân sự bổ sung hoặc rút khỏi BCH đảng bộ xã.

- Giữa nhiệm kỳ BCH Đảng bộ xã phối hợp đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ, nửa đầu nhiệm kỳ và quyết định các mục tiêu, chủ trương, giải pháp cần thiết trong nửa cuối nhiệm kỳ.

- Chuẩn bị triệu tập đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Đảng bộ xã, thảo luận và thông qua các văn kiện trình đại hội, giới thiệu với đại hội nhân sự ứng cử, đề cử để bầu vào BCH Đảng bộ khoá tiếp theo.

- Thảo luận và quyết định những vấn đề khác khi có đa số uỷ viên ban chấp hành đảng bộ xã yêu cầu

BCH Đảng bộ xã Đông Quang

Đăng lúc: 09/10/2017 06:16:40 (GMT+7)

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ ĐÔNG QUANG

,NHIỆM KỲ 2016 – 2020

Ban chấp hành Đảng bộ xã là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ giữa hai kỳ Đại hội thực hiện nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ: Kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng; công tác tuyên truyền vận động quần chúng; công tác xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; quyết định các chương trình toàn khoá, kế hoạch kiểm tra và công tác năm của Đảng uỷ, quy chế làm việc của Đảng uỷ, quy chế làm việc của UBKT Đảng uỷ, quy chế làm việc của tuyên giáo Đảng uỷ, dân vận Đảng uỷ.

- Quyết định những chủ trương, biện pháp lớn về các lĩnh vực công tác nhằm cụ thể hoá và thực hiện nghị quyết của cấp trên. Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, giám sát chính quyền, các tổ chức, chi bộ, đoàn thể trong việc thực hiện Nghị quyết Đảng uỷ, Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp.

- Quyết định phương hướng nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng hàng tháng, hàng năm của xã. Xem xét, điều chỉnh quy hoạch tổng thể chỉ tiêu kinh tế - xã hội của xã theo nhiệm kỳ khi tình hình thay đổi hoặc xuất hiện những vấn đề mới.

- Trình ban thường vụ Huyện uỷ nhân sự giới thiệu ứng cử, đề cử hoặc rút khỏi các chức danh, bí thư, các phó bí thư đảng uỷ; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND xã; nhân sự bổ sung hoặc rút khỏi BCH đảng bộ xã.

- Giữa nhiệm kỳ BCH Đảng bộ xã phối hợp đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ, nửa đầu nhiệm kỳ và quyết định các mục tiêu, chủ trương, giải pháp cần thiết trong nửa cuối nhiệm kỳ.

- Chuẩn bị triệu tập đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Đảng bộ xã, thảo luận và thông qua các văn kiện trình đại hội, giới thiệu với đại hội nhân sự ứng cử, đề cử để bầu vào BCH Đảng bộ khoá tiếp theo.

- Thảo luận và quyết định những vấn đề khác khi có đa số uỷ viên ban chấp hành đảng bộ xã yêu cầu

Tin nóng

THÔNG BÁO Về việc tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc tuyên truyền các hoạt động “mừng Đảng - mừng Xuân” Canh Tý năm 2020; Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 73 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 – 20/02/2020).
ĐIỀU LỆ VÀ LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ NAM Mừng Đảng – mừng Xuân Canh Tý 2020; chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); 73 năm ngày Bác Hồ về thăm Thanh Hóa lần đầu tiên (20/2/1947-20/2/2020)
THÔNG BÁO Về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, TDTT “mừng Đảng – mừng Xuân” Canh Tý 2020 trên địa bàn xã Đông Quang
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Canh Tý năm 2020; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); 73 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2020).
Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Đoàn xã Đông Quang triển khai xây dựng “Cổng trường sạch - đẹp- an toàn”
CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Đảng bộ xã Đông Quang tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các NQ của Đảng và kế hoạch Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025