Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
40
Hôm qua:
277
Tuần này:
1775
Tháng này:
6176
Tất cả:
159041

THÔNG BÁO Về việc tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc tuyên truyền đón Bằng công nhận huyện Đông Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 và công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Ngũ trò Viên Khê

Ngày 24/09/2019 00:00:00

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 183 /TB-UBND

Đông Quang, ngày 23 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc tuyên truyền đón Bằng công nhận huyện Đông Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 và công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Ngũ trò Viên Khê


Thực hiện văn bản số 1686/PA-TT, ngày 10/9/2019 của trưởng tiểu ban tuyên truyền lễ đón bằng công nhận huyện Đông Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019 và công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Ngũ trò Viên Khê;

Thiết thực chào mừng sự kiện huyện Đông Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019;

Để đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền, khơi dậy truyền thống cách mạng trong mọi tầng lớp nhân dân, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong những ngày huyện nhà đón nhận sự kiện lớn là đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đón bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Ngũ trò Viên Khê; tạo sự ủng hộ của nhân dân với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong công cuộc đổi mới đất nước; ghi nhận thành quả của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện trong phong trào xây dựng Nông thôn mới.

Ủy ban nhân dân xã Đông Quang đề nghị tất cả các ông trưởng thôn thông báo, vận động, tuyên truyền cho các hộ gia đình trong thôn tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc tại các hộ gia đình, trục đường chính và nhà văn hóa thôn; các ông, bà hiệu trưởng tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc tại khu vực trung tâm của trường; Ông trưởng trạm y tế tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc tại khu vực trung tâm của trạm y tế;

Thời gian treo cờ: Bắt đầu từ ngày 24/9/2019 đến hết ngày 29/9/2019

Vậy đề nghị các ông bà trưởng thôn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Đông Quang thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND, MTTQ xã;

- Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội;

- Trưởng các tổ chức xã hội;

- Đài truyền thanh xã;

- Bí thư chi bộ; trưởng thôn;

- Trưởng làng, phó trưởng làng;

- Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS;

- Trưởng trạm y tế xã;

- BQL các di tích lịch sử trên địa bàn xã;

- Trang TTĐT: dongquang.dongson.gov.vn;

- Lưu: VT, VH.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hồ Xuân Trường

THÔNG BÁO Về việc tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc tuyên truyền đón Bằng công nhận huyện Đông Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 và công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Ngũ trò Viên Khê

Đăng lúc: 24/09/2019 00:00:00 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 183 /TB-UBND

Đông Quang, ngày 23 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc tuyên truyền đón Bằng công nhận huyện Đông Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 và công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Ngũ trò Viên Khê


Thực hiện văn bản số 1686/PA-TT, ngày 10/9/2019 của trưởng tiểu ban tuyên truyền lễ đón bằng công nhận huyện Đông Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019 và công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Ngũ trò Viên Khê;

Thiết thực chào mừng sự kiện huyện Đông Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019;

Để đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền, khơi dậy truyền thống cách mạng trong mọi tầng lớp nhân dân, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong những ngày huyện nhà đón nhận sự kiện lớn là đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đón bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Ngũ trò Viên Khê; tạo sự ủng hộ của nhân dân với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong công cuộc đổi mới đất nước; ghi nhận thành quả của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện trong phong trào xây dựng Nông thôn mới.

Ủy ban nhân dân xã Đông Quang đề nghị tất cả các ông trưởng thôn thông báo, vận động, tuyên truyền cho các hộ gia đình trong thôn tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc tại các hộ gia đình, trục đường chính và nhà văn hóa thôn; các ông, bà hiệu trưởng tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc tại khu vực trung tâm của trường; Ông trưởng trạm y tế tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc tại khu vực trung tâm của trạm y tế;

Thời gian treo cờ: Bắt đầu từ ngày 24/9/2019 đến hết ngày 29/9/2019

Vậy đề nghị các ông bà trưởng thôn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Đông Quang thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND, MTTQ xã;

- Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội;

- Trưởng các tổ chức xã hội;

- Đài truyền thanh xã;

- Bí thư chi bộ; trưởng thôn;

- Trưởng làng, phó trưởng làng;

- Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS;

- Trưởng trạm y tế xã;

- BQL các di tích lịch sử trên địa bàn xã;

- Trang TTĐT: dongquang.dongson.gov.vn;

- Lưu: VT, VH.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hồ Xuân Trường

Tin khác

THÔNG BÁO Về việc tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc tuyên truyền các hoạt động “mừng Đảng - mừng Xuân” Canh Tý năm 2020; Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 73 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 – 20/02/2020).
ĐIỀU LỆ VÀ LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ NAM Mừng Đảng – mừng Xuân Canh Tý 2020; chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); 73 năm ngày Bác Hồ về thăm Thanh Hóa lần đầu tiên (20/2/1947-20/2/2020)
THÔNG BÁO Về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, TDTT “mừng Đảng – mừng Xuân” Canh Tý 2020 trên địa bàn xã Đông Quang
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Canh Tý năm 2020; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); 73 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2020).
Đoàn xã Đông Quang triển khai xây dựng “Cổng trường sạch - đẹp- an toàn”
CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Đảng bộ xã Đông Quang tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các NQ của Đảng và kế hoạch Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đoàn xã Đông Quang triển khai xây dựng “Cổng trường sạch - đẹp- an toàn”

Tin nóng

THÔNG BÁO Về việc tổ chức treo cờ Đảng, Tổ quốc tuyên truyền các hoạt động “mừng Đảng - mừng Xuân” Canh Tý năm 2020; Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 73 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 – 20/02/2020).
ĐIỀU LỆ VÀ LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ NAM Mừng Đảng – mừng Xuân Canh Tý 2020; chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); 73 năm ngày Bác Hồ về thăm Thanh Hóa lần đầu tiên (20/2/1947-20/2/2020)
THÔNG BÁO Về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, TDTT “mừng Đảng – mừng Xuân” Canh Tý 2020 trên địa bàn xã Đông Quang
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Canh Tý năm 2020; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); 73 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2020).
Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Đoàn xã Đông Quang triển khai xây dựng “Cổng trường sạch - đẹp- an toàn”
CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Đảng bộ xã Đông Quang tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các NQ của Đảng và kế hoạch Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025