Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
102
Hôm qua:
330
Tuần này:
1318
Tháng này:
2947
Tất cả:
182890

Đảng bộ xã Đông Quang tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các NQ của Đảng và kế hoạch Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 12/12/2019 00:00:00

Ngày 11 tháng 12 tại hội trường Trung tâm văn hóa xã, Đảng bộ xã Đông Quang đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, chỉ thị số 35-CT/TW, chỉ thị số 36-CT/TW, quy định số 205-QĐ/TW, các kết luận của bộ chính trị, chỉ thị số số 37-CT/TW và chỉ thị số 38-CT/TW của Ban bí thư khóa XII; kế hoạch Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Trường Sinh - ủy viên BTV huyện ủy, trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy Đông Sơn; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ và toàn thể Đảng viên của Đảng bộ.
b513de6aa054590a0045.jpg

42f0482e3710ce4e9701.jpg

90f6b702c83c3162682d.jpg
d33db4ddcbe332bd6bf2 (1).jpg
Đồng chí Nguyễn Trường Sinh, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đã trực tiếp truyền đạt nội dung của Hội nghị gồm
Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; quy định số 205-QĐ/TW, về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; chỉ thị số 38-CT/TW của ban bí thư Trung ương Đảng về “đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”; triển khai kế hoạch Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

2b6fc2c2bdfc44a21ded.jpg

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Mai Hương Sơn, bí thư Đảng bộ, chủ tịch HĐND xã đánh giá cao chất lượng hội nghị về số lượng đảng viên tham gia học tập nghị quyết và triển khai một số nội dung về thời gian tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ xã và Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đông Quang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Chu Quang Huy – Trưởng ĐTT Đông Quang

Đảng bộ xã Đông Quang tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các NQ của Đảng và kế hoạch Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng lúc: 12/12/2019 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 11 tháng 12 tại hội trường Trung tâm văn hóa xã, Đảng bộ xã Đông Quang đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, chỉ thị số 35-CT/TW, chỉ thị số 36-CT/TW, quy định số 205-QĐ/TW, các kết luận của bộ chính trị, chỉ thị số số 37-CT/TW và chỉ thị số 38-CT/TW của Ban bí thư khóa XII; kế hoạch Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Trường Sinh - ủy viên BTV huyện ủy, trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy Đông Sơn; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ và toàn thể Đảng viên của Đảng bộ.
b513de6aa054590a0045.jpg

42f0482e3710ce4e9701.jpg

90f6b702c83c3162682d.jpg
d33db4ddcbe332bd6bf2 (1).jpg
Đồng chí Nguyễn Trường Sinh, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đã trực tiếp truyền đạt nội dung của Hội nghị gồm
Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; quy định số 205-QĐ/TW, về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; chỉ thị số 38-CT/TW của ban bí thư Trung ương Đảng về “đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”; triển khai kế hoạch Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

2b6fc2c2bdfc44a21ded.jpg

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Mai Hương Sơn, bí thư Đảng bộ, chủ tịch HĐND xã đánh giá cao chất lượng hội nghị về số lượng đảng viên tham gia học tập nghị quyết và triển khai một số nội dung về thời gian tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ xã và Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đông Quang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Chu Quang Huy – Trưởng ĐTT Đông Quang