Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
44
Hôm qua:
127
Tuần này:
639
Tháng này:
2026
Tất cả:
51364

xây dựng nông thôn mới- vai trò của tuổi trẻ

Ngày 13/09/2017 17:31:42

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng của Đảng và nhà nước nhằm cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 7 của BCH TƯ về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong đó thanh niên là lực lượng xung kích

Xây dựng nông thôn mới vai trò – trách nhiệm của tuổi trẻ

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Do đó, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó đoàn viên, thanh niên là lực lượng xung kích đi đầu.

Xác định tầm quan trọng và trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong công tác này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động trong toàn Đoàn cuộc vận động“Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”.Cuộc vận động đã được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh nhiệt liệt hưởng ứng, vận dụng triển khai sâu rộng đến đông đảo các đối tượng thanh niên, tập trung vào những công việc cụ thể, thiết thực như: Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng mục tiêu, nội dung, ý nghĩa và 19 tiêu chí đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới cho đoàn viên thanh niên; phát động chiến dịch tình nguyện hè 2012 với chủ đề“Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”gắn với các hoạt động tình nguyện làm vệ sinh môi trường, sửa chữa hàng trăm km đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, xây dựng 7 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, giúp đỡ các đối tượng khó khăn sửa chữa nhà và công trình phục vụ sinh hoạt; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho nhân dân; vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia thực hiện phong trào xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tham gia phong trào bảo vệ ANTQ; khuyến khích và hỗ trợ thanh niên xây dựng 67 mô hình làm kinh tế giỏicho thu nhập trên 80 triệu đồng/năm, tiêu biểu thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đảm nhận thực hiện mô hình điểm “Làng xã xanh - sạch - đẹp”, xây dựng 58 nhà tiêuhợp vệ sinh cho các hộ gia đình tại xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm trị giá 75 triệu đồng… thông qua các hoạt động nêu trên có tác động tích cực đến nhận thức của đoàn viên thanh niên và nhân dân về chương trình mục tiêu quốcgia về xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai thực hiện cuộc vận động“Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”ở các cấp bộ Đoàn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: Chưa xác định rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức trong tham gia xây dựng nông thôn mới; mặt khác do tỉnh Bắc Kạn xuất phát điểm thấp, đời sống nhân dân khó khăn, nguồn lực tập trung vào thực hiện chương trình còn hạn chế, hiện nay toàn tỉnh chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới, công tác quy hoạch và lập Đề án đang được thực hiện... nên việc lựa chọn các công việc, phần việc để đề xuất với cấp ủy, chính quyền giao cho tổ chức Đoàn đảm nhận thực hiện còn lúng túng, chưa cụ thể.

Bám sát Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Đảng bộ tỉnh khóa X về chương trình thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011- 2020, xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của hệ thống chính trị và toàn xã hội; mục tiêu xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Nhằm từng bước khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động“Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, nhiệm kỳ tới các cấp bộ Đoàn cần đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ trọng sau:

Trước hết cần đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới thông qua sinh hoạt chi đoàn, chi hội, lồng ghép trong các hoạt động của Đoàn, Hội và các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương. Phát huy hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên cuốn Thông tin Thanh niên do Tỉnh đoàn phát hành hàng tháng.

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn tham mưu với cấp uỷ, chính quyền đảm nhận thiết kế, thi công, cung ứng lao động cho các công trình hạ tầng nông thôn, vận động nhân dân và thanh niên thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom, xử lý rác thải, triển khai mô hình làng xã xanh - sạch - đẹp; vận động ĐVTN tích cực trồng rừng sản xuất, bảo vệ rừng đặc dụng, rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước; phát huy hiệu quả hoạt động của đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, dòng sông quê hương.

Phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ vốn, kỹ thuật cho thanh niên phát triển kinh tế gia đình; đào tạo nghề, tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên nông thôn. Từng bước hỗ trợ thanh niên đầu tư xây dựng mô hình điểm về phát triển kinh tế; thành lập tổ hợp tác thanh niên, câu lạc bộ Thanh niên làm kinh tế giỏi, các mô hình liên kết phát triển kinh tế nông- lâm- ngư nghiệp phù hợp với điều kiện của địa phương. Đẩy mạnh phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng để hỗ trợ thanh niên nông thôn vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động cáctổ tiết kiệm & vay vốn do Đoàn thanh niên quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát giúp thanh niên sử dụng vốn vay có hiệu quả.

Tổ chức cho đoàn viên, TTN tích cực tham gia cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở”,nòng cốt tham gia các hoạt động lễ hội lành mạnh; tham gia tu sửa, làm đẹp các công trình, di tích lịch sử, văn hoá của địa phương; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của thanh niên trong việc thực hiện nếp sống văn hoá trong cưới hỏi, việc tang và lễ hội. Đẩy mạnh các hoạt động kết nghĩa, tăng cường hỗ trợ cơ sở Đoàn ở nông thôn; tư vấn pháp lý cung cấp kiến thức, thông tin về pháp luật, tình yêu, hôn nhân, gia đình, tệ nạn xã hội và cách phòng tránh trong thanh niên. Xây dựng, duy trì và phát triển Đội tuyên truyền ca khúc cách mạng, các loại hình câu lạc bộ gia đình trẻ, câu lạc bộ tiền hôn nhân, câu lạc bộ kỹ năng xã hội và câu lạc bộ sở thích khác, làm sinh động hoạt động của Đoàn ở nông thôn, đồng thời góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho thanh niên nông thôn.

Phát huy vai trò xung kích của TTN trong tham gia các hoạt động giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn; vận động TTN gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, đi đầu trong công tác đấu tranh phòng chống, ngăn ngừa, đẩy lùi các biểu hiện vi phạm trật tự an toàn xã hội, các tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Củng cố và phát triển các mô hình đội thanh niên xung kích an ninh, câu lạc bộ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ chức có hiệu quả các hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Với sự năng động và quyết tâm cao của các cấp bộ Đoàn và cán bộ đoàn viên thanh niên toàn tỉnh, tin tưởng rằng cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới” sẽ thu được kết quả tốt, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong nhiệm kỳ tới.

xây dựng nông thôn mới- vai trò của tuổi trẻ

Đăng lúc: 13/09/2017 17:31:42 (GMT+7)

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng của Đảng và nhà nước nhằm cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 7 của BCH TƯ về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong đó thanh niên là lực lượng xung kích

Xây dựng nông thôn mới vai trò – trách nhiệm của tuổi trẻ

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Do đó, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó đoàn viên, thanh niên là lực lượng xung kích đi đầu.

Xác định tầm quan trọng và trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong công tác này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động trong toàn Đoàn cuộc vận động“Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”.Cuộc vận động đã được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh nhiệt liệt hưởng ứng, vận dụng triển khai sâu rộng đến đông đảo các đối tượng thanh niên, tập trung vào những công việc cụ thể, thiết thực như: Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng mục tiêu, nội dung, ý nghĩa và 19 tiêu chí đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới cho đoàn viên thanh niên; phát động chiến dịch tình nguyện hè 2012 với chủ đề“Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”gắn với các hoạt động tình nguyện làm vệ sinh môi trường, sửa chữa hàng trăm km đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, xây dựng 7 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, giúp đỡ các đối tượng khó khăn sửa chữa nhà và công trình phục vụ sinh hoạt; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho nhân dân; vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia thực hiện phong trào xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tham gia phong trào bảo vệ ANTQ; khuyến khích và hỗ trợ thanh niên xây dựng 67 mô hình làm kinh tế giỏicho thu nhập trên 80 triệu đồng/năm, tiêu biểu thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đảm nhận thực hiện mô hình điểm “Làng xã xanh - sạch - đẹp”, xây dựng 58 nhà tiêuhợp vệ sinh cho các hộ gia đình tại xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm trị giá 75 triệu đồng… thông qua các hoạt động nêu trên có tác động tích cực đến nhận thức của đoàn viên thanh niên và nhân dân về chương trình mục tiêu quốcgia về xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai thực hiện cuộc vận động“Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”ở các cấp bộ Đoàn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: Chưa xác định rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức trong tham gia xây dựng nông thôn mới; mặt khác do tỉnh Bắc Kạn xuất phát điểm thấp, đời sống nhân dân khó khăn, nguồn lực tập trung vào thực hiện chương trình còn hạn chế, hiện nay toàn tỉnh chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới, công tác quy hoạch và lập Đề án đang được thực hiện... nên việc lựa chọn các công việc, phần việc để đề xuất với cấp ủy, chính quyền giao cho tổ chức Đoàn đảm nhận thực hiện còn lúng túng, chưa cụ thể.

Bám sát Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Đảng bộ tỉnh khóa X về chương trình thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011- 2020, xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của hệ thống chính trị và toàn xã hội; mục tiêu xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Nhằm từng bước khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động“Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, nhiệm kỳ tới các cấp bộ Đoàn cần đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ trọng sau:

Trước hết cần đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới thông qua sinh hoạt chi đoàn, chi hội, lồng ghép trong các hoạt động của Đoàn, Hội và các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương. Phát huy hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên cuốn Thông tin Thanh niên do Tỉnh đoàn phát hành hàng tháng.

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn tham mưu với cấp uỷ, chính quyền đảm nhận thiết kế, thi công, cung ứng lao động cho các công trình hạ tầng nông thôn, vận động nhân dân và thanh niên thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom, xử lý rác thải, triển khai mô hình làng xã xanh - sạch - đẹp; vận động ĐVTN tích cực trồng rừng sản xuất, bảo vệ rừng đặc dụng, rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước; phát huy hiệu quả hoạt động của đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, dòng sông quê hương.

Phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ vốn, kỹ thuật cho thanh niên phát triển kinh tế gia đình; đào tạo nghề, tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên nông thôn. Từng bước hỗ trợ thanh niên đầu tư xây dựng mô hình điểm về phát triển kinh tế; thành lập tổ hợp tác thanh niên, câu lạc bộ Thanh niên làm kinh tế giỏi, các mô hình liên kết phát triển kinh tế nông- lâm- ngư nghiệp phù hợp với điều kiện của địa phương. Đẩy mạnh phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng để hỗ trợ thanh niên nông thôn vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động cáctổ tiết kiệm & vay vốn do Đoàn thanh niên quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát giúp thanh niên sử dụng vốn vay có hiệu quả.

Tổ chức cho đoàn viên, TTN tích cực tham gia cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở”,nòng cốt tham gia các hoạt động lễ hội lành mạnh; tham gia tu sửa, làm đẹp các công trình, di tích lịch sử, văn hoá của địa phương; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của thanh niên trong việc thực hiện nếp sống văn hoá trong cưới hỏi, việc tang và lễ hội. Đẩy mạnh các hoạt động kết nghĩa, tăng cường hỗ trợ cơ sở Đoàn ở nông thôn; tư vấn pháp lý cung cấp kiến thức, thông tin về pháp luật, tình yêu, hôn nhân, gia đình, tệ nạn xã hội và cách phòng tránh trong thanh niên. Xây dựng, duy trì và phát triển Đội tuyên truyền ca khúc cách mạng, các loại hình câu lạc bộ gia đình trẻ, câu lạc bộ tiền hôn nhân, câu lạc bộ kỹ năng xã hội và câu lạc bộ sở thích khác, làm sinh động hoạt động của Đoàn ở nông thôn, đồng thời góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho thanh niên nông thôn.

Phát huy vai trò xung kích của TTN trong tham gia các hoạt động giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn; vận động TTN gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, đi đầu trong công tác đấu tranh phòng chống, ngăn ngừa, đẩy lùi các biểu hiện vi phạm trật tự an toàn xã hội, các tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Củng cố và phát triển các mô hình đội thanh niên xung kích an ninh, câu lạc bộ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ chức có hiệu quả các hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Với sự năng động và quyết tâm cao của các cấp bộ Đoàn và cán bộ đoàn viên thanh niên toàn tỉnh, tin tưởng rằng cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới” sẽ thu được kết quả tốt, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong nhiệm kỳ tới.