Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
49
Hôm qua:
136
Tuần này:
337
Tháng này:
2592
Tất cả:
59355

Đông Quang khởi sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Ngày 27/04/2017 00:00:00

Thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến nay bộ mặt nông thôn xã Đông Quang đã có nhiều khởi sắc, đường giao thông cơ bản được trãi nhựa và bê tông hóa. Cơ sở hạ tầng đã có nhều đổi thay, nhà văn hóa thôn “ngôi nhà chung” của các khu dân cư đã được xây dựng 12/12 thôn, nhà cao tầng của các hộ dân mọc lên san sát.

Thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến nay bộ mặt nông thôn xã Đông Quang đã có nhiều khởi sắc, đường giao thông cơ bản được trãi nhựa và bê tông hóa. Cơ sở hạ tầng đã có nhều đổi thay, nhà văn hóa thôn “ngôi nhà chung” của các khu dân cư đã được xây dựng 12/12 thôn, nhà cao tầng của các hộ dân mọc lên san sát.

Bước vào xây dựng nông thôn mới lúc đầu còn gặp nhiều khó khăn, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng nhận thấy ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới là góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, xây dựng xã toàn diện nên Đảng ủy xã đã tập trung lãnh, chỉ đạo ban hành các chủ trương, chính sách quyết tâm tạo bước đột phá

Để có được bước đột phá trên Đảng ủy, UBND xã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các ban ngành đoàn thể nhân dân. Trong đó công tác tuyên truyền vận động nhân dân được chú trọng với phương châm: Dân biết – dân bàn – dân làm và dân hưởng thụ. Nhân dân tự nguyện hiến đất, hiến ngày công xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng đến nay đã có 4 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, các thôn còn lại phấn đấu trong năm 2017 sẽ đạt chuẩn, bên cạnh đó xã còn có nhiều chủ trương, chính sách động viên người dân phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, tăng ngành dịch vụ để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Có thể khẳng định từ khi bước vào xây dựng nông thôn mới bộ mặt nông thôn Đông Quang khởi sắc rõ nét hệ thống Điện- Đường- Trường-Trạm được đầu tư nâng cấp, xây mới. Kinh tế phát triển theo chiều sâu đa dạng các ngành, nghề, các tiềm năng, lợi thế của địa phương được phát huy theo hướng tích cực. Với khí thế khẩn trương tích cực của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân. Chắc chắn cuối năm 2017 xã Đông Quang sẽ trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới .

Dương Văn Nhĩ

Trưởng Đài Truyền thanh Đông Quang

Đông Quang khởi sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 27/04/2017 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến nay bộ mặt nông thôn xã Đông Quang đã có nhiều khởi sắc, đường giao thông cơ bản được trãi nhựa và bê tông hóa. Cơ sở hạ tầng đã có nhều đổi thay, nhà văn hóa thôn “ngôi nhà chung” của các khu dân cư đã được xây dựng 12/12 thôn, nhà cao tầng của các hộ dân mọc lên san sát.

Thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến nay bộ mặt nông thôn xã Đông Quang đã có nhiều khởi sắc, đường giao thông cơ bản được trãi nhựa và bê tông hóa. Cơ sở hạ tầng đã có nhều đổi thay, nhà văn hóa thôn “ngôi nhà chung” của các khu dân cư đã được xây dựng 12/12 thôn, nhà cao tầng của các hộ dân mọc lên san sát.

Bước vào xây dựng nông thôn mới lúc đầu còn gặp nhiều khó khăn, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng nhận thấy ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới là góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, xây dựng xã toàn diện nên Đảng ủy xã đã tập trung lãnh, chỉ đạo ban hành các chủ trương, chính sách quyết tâm tạo bước đột phá

Để có được bước đột phá trên Đảng ủy, UBND xã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các ban ngành đoàn thể nhân dân. Trong đó công tác tuyên truyền vận động nhân dân được chú trọng với phương châm: Dân biết – dân bàn – dân làm và dân hưởng thụ. Nhân dân tự nguyện hiến đất, hiến ngày công xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng đến nay đã có 4 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, các thôn còn lại phấn đấu trong năm 2017 sẽ đạt chuẩn, bên cạnh đó xã còn có nhiều chủ trương, chính sách động viên người dân phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, tăng ngành dịch vụ để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Có thể khẳng định từ khi bước vào xây dựng nông thôn mới bộ mặt nông thôn Đông Quang khởi sắc rõ nét hệ thống Điện- Đường- Trường-Trạm được đầu tư nâng cấp, xây mới. Kinh tế phát triển theo chiều sâu đa dạng các ngành, nghề, các tiềm năng, lợi thế của địa phương được phát huy theo hướng tích cực. Với khí thế khẩn trương tích cực của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân. Chắc chắn cuối năm 2017 xã Đông Quang sẽ trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới .

Dương Văn Nhĩ

Trưởng Đài Truyền thanh Đông Quang