Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
276
Hôm qua:
247
Tuần này:
2827
Tháng này:
7575
Tất cả:
240667

Về việc thực hiện công tác tuyên truyền, chỉnh trang thiết chế văn hóa đón đoàn thẩm định tiêu chí huyện đạt chuẩn Nông thôn mới

Ngày 26/06/2019 00:00:00

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG QUANG


Số: 113 /UBND-VH

Về việc thực hiện công tác tuyên truyền, chỉnh trang thiết chế văn hóa đón đoàn thẩm định tiêu chí huyện đạt chuẩn Nông thôn mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Đông Quang, ngày 24 tháng 6 năm 2019

Kính gửi:

- Trưởng thôn các thôn trong xã;

- Trưởng làng, phó trưởng làng;

- Phó bí thư chi bộ-trưởng ban công tác mặt trận;

- Trưởng trạm y tế; hiệu trưởng các trường học;

- Ban quản lý di tích các di tích đã được xếp hạng.

Thực hiện công văn số ngày 24/6/2019 của chủ tịch UBND huyện Đông Sơn về việc thực hiện công tác tuyên truyền chỉnh trang thiết chế văn hóa đón đoàn thẩm định tiêu chí huyện đạt chuẩn Nông thôn mới vào ngày 28/6/2019;

Chủ tịch UBND xã Đông Quang yêu cầu các ông trưởng thôn trong xã tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ phục vụ cho công tác tuyên truyền cổ động trực quan như sau:

1. Tuyên truyền cổ động trực quan:

- Phát động toàn thể nhân dân treo cờ tổ quốc trong các ngày từ 25/6 đến hết ngày 29/6 để chào mừng 89 năm ngày truyền thống Đảng bộ huyện (25/6/1930-25/6/2019) và chào mừng sự kiện lớn của huyện;

- Bổ sung, thay thế hệ thống cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ chuối trên nóc nhà văn hóa thôn mình (bắt buộc); các nhà văn hóa cũ trước khi sáp nhập thôn, hiện tại hệ thống cờ Đảng, Tổ quốc đã bạc, rách yêu cầu trưởng thôn cho tháo dỡ ngay và xong trước ngày 27/6/2019.

2. Vệ sinh môi trường, chỉnh trang văn hóa thôn, trường học:

- Yêu cầu phát động nhân dân tổ chức dọn vệ sinh môi trường, đặc biệt là khu vực nhà văn hóa thôn, vệ sinh sạch sẽ bên trong, bên ngoài, các công trình phụ trợ (mạng nhện, bụi bẩn, gạch, đá, vật liệu xây dựng, cành cây, lá khô, rác thải,….); thay mới cờ Đảng, Tổ quốc trên nóc Nhà văn hóa ở 6/6 NVH thôn.

- Lau chùi, kê bàn ghế ở Nhà văn hóa ngăn nắp, gọn gàng;

- Di chuyển các dụng cụ chưa sử dụng đến ra ngoài khu vực nhà văn hóa như đèn ông sao, thang, loa hỏng, tivi hỏng, trống hỏng……..

- Mở cửa Nhà văn hóa thôn, di tích lịch sử được xếp hạng (Đình Cả, Đình làng Minh Thành) trong ngày 28/6/2019 bắt đầu từ 7h30p đến 17h30p; bố trí người trực ở nhà văn hóa, di tích trong ngày 28/6/2019;

- Yêu cầu hiệu trưởng các trường học, trạm y tế trên địa bàn xã tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường khu vực trường học, trạm y tế; bố trí người trực tại đầy đủ vào ngày 28/6;

- Giao công chức văn hóa tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cổ động trực quan khu vực công sở, trung tâm văn hóa, các tuyến đường chính của xã; treo cờ hồng kỳ, cờ chuối khu vực trung tâm xã xong trước ngày 27/6/2019.

Trên đây là một số nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền cổ động trực quan đón đoàn thẩm định của Trung ương về thẩm định huyện NTM, Chủ tịch UBND xã yêu cầu trưởng thôn các thôn trong xã, các cơ quan đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất, nếu đoàn thẩm định của Trung ương phê bình làm ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định các tiêu chí huyện NTM vào ngày 28/6/2019 thì trưởng thôn, đơn vị đó chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND xã.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã;

- Như kính gửi;

- Đài truyền thanh;

- Lưu: VP UBND, VH.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Hồ Xuân Trường

Về việc thực hiện công tác tuyên truyền, chỉnh trang thiết chế văn hóa đón đoàn thẩm định tiêu chí huyện đạt chuẩn Nông thôn mới

Đăng lúc: 26/06/2019 00:00:00 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG QUANG


Số: 113 /UBND-VH

Về việc thực hiện công tác tuyên truyền, chỉnh trang thiết chế văn hóa đón đoàn thẩm định tiêu chí huyện đạt chuẩn Nông thôn mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Đông Quang, ngày 24 tháng 6 năm 2019

Kính gửi:

- Trưởng thôn các thôn trong xã;

- Trưởng làng, phó trưởng làng;

- Phó bí thư chi bộ-trưởng ban công tác mặt trận;

- Trưởng trạm y tế; hiệu trưởng các trường học;

- Ban quản lý di tích các di tích đã được xếp hạng.

Thực hiện công văn số ngày 24/6/2019 của chủ tịch UBND huyện Đông Sơn về việc thực hiện công tác tuyên truyền chỉnh trang thiết chế văn hóa đón đoàn thẩm định tiêu chí huyện đạt chuẩn Nông thôn mới vào ngày 28/6/2019;

Chủ tịch UBND xã Đông Quang yêu cầu các ông trưởng thôn trong xã tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ phục vụ cho công tác tuyên truyền cổ động trực quan như sau:

1. Tuyên truyền cổ động trực quan:

- Phát động toàn thể nhân dân treo cờ tổ quốc trong các ngày từ 25/6 đến hết ngày 29/6 để chào mừng 89 năm ngày truyền thống Đảng bộ huyện (25/6/1930-25/6/2019) và chào mừng sự kiện lớn của huyện;

- Bổ sung, thay thế hệ thống cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ chuối trên nóc nhà văn hóa thôn mình (bắt buộc); các nhà văn hóa cũ trước khi sáp nhập thôn, hiện tại hệ thống cờ Đảng, Tổ quốc đã bạc, rách yêu cầu trưởng thôn cho tháo dỡ ngay và xong trước ngày 27/6/2019.

2. Vệ sinh môi trường, chỉnh trang văn hóa thôn, trường học:

- Yêu cầu phát động nhân dân tổ chức dọn vệ sinh môi trường, đặc biệt là khu vực nhà văn hóa thôn, vệ sinh sạch sẽ bên trong, bên ngoài, các công trình phụ trợ (mạng nhện, bụi bẩn, gạch, đá, vật liệu xây dựng, cành cây, lá khô, rác thải,….); thay mới cờ Đảng, Tổ quốc trên nóc Nhà văn hóa ở 6/6 NVH thôn.

- Lau chùi, kê bàn ghế ở Nhà văn hóa ngăn nắp, gọn gàng;

- Di chuyển các dụng cụ chưa sử dụng đến ra ngoài khu vực nhà văn hóa như đèn ông sao, thang, loa hỏng, tivi hỏng, trống hỏng……..

- Mở cửa Nhà văn hóa thôn, di tích lịch sử được xếp hạng (Đình Cả, Đình làng Minh Thành) trong ngày 28/6/2019 bắt đầu từ 7h30p đến 17h30p; bố trí người trực ở nhà văn hóa, di tích trong ngày 28/6/2019;

- Yêu cầu hiệu trưởng các trường học, trạm y tế trên địa bàn xã tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường khu vực trường học, trạm y tế; bố trí người trực tại đầy đủ vào ngày 28/6;

- Giao công chức văn hóa tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cổ động trực quan khu vực công sở, trung tâm văn hóa, các tuyến đường chính của xã; treo cờ hồng kỳ, cờ chuối khu vực trung tâm xã xong trước ngày 27/6/2019.

Trên đây là một số nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền cổ động trực quan đón đoàn thẩm định của Trung ương về thẩm định huyện NTM, Chủ tịch UBND xã yêu cầu trưởng thôn các thôn trong xã, các cơ quan đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất, nếu đoàn thẩm định của Trung ương phê bình làm ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định các tiêu chí huyện NTM vào ngày 28/6/2019 thì trưởng thôn, đơn vị đó chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND xã.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã;

- Như kính gửi;

- Đài truyền thanh;

- Lưu: VP UBND, VH.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Hồ Xuân Trường

Tình hình kinh tế - xã hội