Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
118
Hôm qua:
330
Tuần này:
1334
Tháng này:
2963
Tất cả:
182906

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Canh Tý năm 2020; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); 73 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2020).

Ngày 16/01/2020 00:00:00

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07 /KH-UBND

Đông Quang, ngày 07 tháng 01 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Canh Tý năm 2020; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập

Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); 73 năm ngày Bác Hồ

lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2020).


Thực hiện kế hoạch số 2626/KH-UBND, ngày 31/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn về việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động Mừng Đảng – mừng Xuân Canh Tý 2020; chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020); 73 năm ngày Bác Hồ về thăm Thanh Hóa lần đầu tiên ( 20/02/1947 - 20/02/2020).

UBND xã Đông Quang xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao “Mừng Đảng-Mừng Xuân” Canh Tý năm 2020 tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao “Mừng Đảng, Mừng Xuân” Canh Tý 2020 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Tổ chức các hoạt động tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; thông qua các hoạt động kỷ niệm làm nổi bật những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Quang đã đạt được trong những năm qua; cổ vũ, động viên các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”;

- Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Quang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Yêu cầu

Các hoạt động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung và hình thức mới, có sức lan tỏa sâu rộng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, trò chơi dân gian đảm bảo các quy định trong khuôn khổ pháp luật, mang đậm bản sắc dân tộc; nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn, gắn liền với nét sinh hoạt Tết hiện đại nhưng vẫn truyền thống của địa phương; thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

- Gắn việc tổ chức các hoạt động chào mừng với tuyên truyền về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ,…; tuyên truyền, vận động nhân dân đón Tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

II. CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan:

- Tập trung tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; tuyên truyền hoạt động tết Nguyên đán Canh Tý 2020; tuyên truyền về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền cấm buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ, chất nổ, thả đèn trời và đồ chơi nguy hiểm; các chế độ an sinh xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí, an toàn giao thông, xây dựng cảnh quan, môi trường lành mạnh, tuyên truyền các hoạt động trên địa bàn huyện, xã và các văn bản chỉ đạo của cấp trên;

- Các hình thức tuyên truyền trọng tâm trong dịp trước, trong và sau tết: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã; lên băngzôn, khẩu hiệu tường, pa nô, tranh cổ động, treo cờ Đảng, tổ quốc, hồng kỳ, cờ chuối:

+ Lên từ 4-6 băng zôn các loại treo trục đường chính, khu vực trường Tiểu học, THCS (Nội dung theo hướng dẫn của Ban tuyên giáo huyện ủy và theo kế hoạch số 2626/KH-UBND của UBND huyện Đông Sơn);

+ Tuyên truyền trang trí cờ hồng kỳ dọc trung tâm xã, cắm từ 50-60 lá cờ hồng kỳ dọc trung tâm xã, từ đầu cầu Vinh đến hết khu lát vĩa hè công sở xã; trang trí hệ thống cờ Đảng, Tổ quốc khu công sở xã, trung tâm văn hóa xã;

+ Trang trí pano Chúc mừng năm mới tại khu công sở xã, phòng họp tầng 1 công sở xã;

- Tuyên truyền, vận động cho nhân dân treo cờ Tổ quốc tại hộ gia đình mình đồng loạt trên địa bàn toàn xã; treo cờ Tổ quốc, cờ hội tại các di tích cấp tỉnh tập trung theo 2 đợt:

+ Đợt 1: Chào mừng Tết Nguyên đán Canh Tý và kỷ niệm 90 năm ngày thành lâp Đảng cộng sản Việt Nam: Bắt đầu từ ngày 23/01/2020 đến hết ngày 03/02/2020 (tức ngày 28 tháp Chạp đến ngày 10 tháng Giêng năm Canh Tý);

+ Đợt 2: Chào mừng 73 năm ngày Bác Hồ về thăm Thanh Hóa lần đầu tiên tại Rừng Thông: bắt đầu từ ngày 18/02 đến hết ngày 20/02/2020.

*(Yêu cầu các thôn, trường học, trạm y tế phải trang trí cả cờ Đảng, Tổ quốc và cờ chuối; treo băng zôn Chúc mừng năm mới 2020 tại Nhà văn hóa thôn, UBND xã sẽ tổ chức kiểm tra và nhắc nhở các thôn. Đến trước ngày 29 tết, nếu các thôn, đơn vị không thực hiện phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND xã)

2. Tham gia hội thi “Tuyên truyền lưu động” huyện Đông Sơn năm 2020

2.1. Phương tiện, trang trí và nội dung

- Phương tiện tham gia đội thi: 10 xe máy cùng loại;

- Hình thức trang trí: Trên 10 xe gắn máy phải cắm cờ hồng kỳ có in tên “ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG XÃ ĐÔNG QUANG”, trên lá cờ hồng kỳ có kích thước 50cm x 90cm; xe dẫn đầu đoàn tuyên truyền phải gắn thiết bị âm thanh, có ghi âm các bài tuyên truyền theo chủ đề;

- Nội dung tuyên truyền: về An toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, pháo nổ trước, trong và sau tết; tuyên truyền về những thành tực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng địa phương;

- Giao Công chức văn hóa chuẩn bị các bài viết tuyên truyền gửi về BTC cấp huyện để chấm điểm xong trước ngày 18/01/2020.

2.2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian:

+Đợt 1: Đội sẽ tuyên truyền trên địa bàn xã từ ngày 18 đến hết ngày 19/01 (tức từ ngày 24 tháng Chạp đến hết ngày 25 tháng Chạp năm Kỷ Hợi); Đội tuyên truyền lưu động gồm 10 người đi xe gắn máy, gắn thiết bị âm thanh ở xe dẫn đầu tuyên truyền trên địa bàn xã, chạy qua các tuyến đường chính của xã, qua các nhà văn hóa thôn, di tích, khu trung tâm xã và chụp ảnh gửi về BTC hội thi cấp huyện;

+Đợt 2: Khai mạc, tổng kết và trao giải tại huyện vào ngày 20/01/2020 (tức ngày 26 tháng Chạp).

- Địa điểm:

Khu di tích danh thắng Rừng Thông. Đội tuyên truyền lưu động 10 người đi xe gắn máy, gắn thiết bị âm thanh ở xe dẫn đầu tuyên truyền trên địa bàn huyện theo sơ đồ và hướng dẫn của BTC hội thi.

- Yêu cầu Công chức văn hóa tham mưu tuyển chọn người là thành viên của đội tuyên truyền gồm 10 người; chuẩn bị các vật dụng cần thiết theo quy chế của BTC huyện để tham gia hội thi đạt kết quả.

3. Tổ chức giải bóng đá Nam “Mừng Đảng – mừng Xuân” Canh Tý

- Yêu cầu: Cả 6 thôn đề phải đăng ký tham gia để thành lập 6 đội bóng gồm: 1 Thịnh Trị, 2 Thịnh Trị, 3 Thịnh Trị, Văn Ba, 1 Đức Thắng và Minh Thành;

- Số lượng đăng ký: Mỗi thôn chọn một đội tuyển bóng đá Nam gồm 9 VĐV chính thức (sân 9 người) và 8 VĐV dự bị, tuổi đời từ 16 trở lên, có đủ sức khỏe để tham gia thi đấu;

- Trang phục: quần áo thể thao (Các đội phải đăng ký màu áo, quần về BTC để BTC thông báo tránh có sự trùng nhau khi gặp nhau thi đấu)

- Nội dung thi đấu: 6 đội chia làm 2 bảng A và B, mỗi bảng có 3 đội. Thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm ở mỗi bảng; chọn ra 2 đội nhất, nhì ở mỗi bảng vào thi đấu bán kết; ở bán kết Nhất bảng A sẽ gặp Nhì bảng B, nhất bảng B sẽ gặp Nhì bảng A; chọn 2 đội thắng vào thi đấu Chung Kết, 2 đội thua đồng giải Ba. (có điều lệ cụ thể).

- Thời gian thi đấu: 9 trận thi đấu chia làm 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Thi đấu 6 trận vòng bảng từ ngày 20-22/01/2020 (tức ngày 26 và 28 Tết). Khai mạc giải vào: 13 giờ, ngày 20/01/2020.

+ Giai đoạn 2: Thi đấu 2 trận bán kết và 1 trận Chung kết vào ngày 28/01/2020 (Tức ngày 4 Tết); Buổi sáng thi đấu 2 trận bán kết, chiều thi đấu trận Chung kết.

- Địa điểm thi đấu: Sân vận động xã Đông Quang

- Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất: 450.000đ; 01 giải Nhì: 400.0000đ; 02 giải Ba mỗi giải: 350.000đ; 02 giải khuyến khích mỗi giải: 300.000đ.

- Kinh phí: Các thôn tự lo kinh phí tập luyện và tham gia thi đấu; xã lo kinh phí tổ chức giải và giải thưởng.

- Công tác phối hợp thực hiện: Phối hợp với Đoàn Thanh niên để tổ chức giải bóng đá Nam; đoàn thanh niên có trách nhiệm tuyển chọn, quán triệt tinh thần tới tất cả vận động viên và nhân dân trong công tác tổ chức giải bóng đá nam. Tuyển chọn trọng tài tham gia bắt chính tại các trận đấu, kẻ sân thi đấu theo tiêu chuẩn của BTC giải.

- Công tác tổ chức giải:

+ Về An ninh trật tự: Giao ban công an xã xây dựng kế hoạch tổ chức đảm bảo công tác ANTT trong suốt quá trình diễn ra giải đấu; Giao trưởng công an xã điều động lực lượng công an xã phối hợp với công chức văn hóa nắm lịch thi đấu;

+ Về y tế, sức khỏe: Giao trưởng trạm y tế bố trí lực lượng y, bác sỹ trực sẵn sàng trong tất cả các trận thi đấu bóng đá diễn ra;

+ Về thể thức, phương thức tổ chức giải: Giao công chức văn hóa phối hợp với Bí thư Đoàn xã xây dựng kế hoạch thi đấu, kinh phí tổ chức thực hiện…..

- Bốc thăm chia bảng: Thực hiện ngay tại hội nghị triển khai công tác Văn hóa, văn nghệ, thể thao “mừng Đảng – mừng Xuân” Canh Tý 2020.

- BCĐ sẽ trao tiền thưởng cho các đơn vị ngay sau khi trận Chung Kết kết thúc.

4. Tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Xuân yêu thương” mừng Đảng - mừng Xuân Canh Tý 2020. (Phối hợp cùng Hội Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) để tổ chức có hiệu quả, đồng loạt.

- Đối tượng tham gia & phối hợp để thực hiện để đạt hiệu quả: Gồm hội Liên hiệp phụ nữ; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội khuyến học; Ban chỉ huy quân sự; các thôn.

4.1. Yêu cầu:

- 6/6 thôn đều phải tham gia; yêu cầu mỗi thôn xây dựng một chương trình văn nghệ gồm tối thiểu 2 tiết mục để tham gia giao lưu (bắt buộc phải có tiết mục tập thể); Thể loại: Hát – múa tập thể, diễn kịch nói, hát song ca, đơn ca (trong đó BTC chỉ tiếp nhận 1 tiết mục đơn ca đúng chủ đề), tốp ca…..;

+ Đề nghị Hội LHPN: Tuyển chọn và tập luyện 2 tiết mục văn nghệ để tham gia chương trình giao lưu; (bắt buộc là tiết mục tập thể).

+ Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Tuyển chọn 2 tiết mục văn nghệ để tham gia chương trình giao lưu; (bắt buộc phải có tiết mục tập thể).

- Yêu cầu Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự: Chuẩn bị các nội dung chương trình đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự về quê; tiễn chân thanh niên lên đường làm NVQS 2020; xây dựng kế hoạch tặng quà cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự và tặng quà cho thanh niên lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc năm 2020.

- Yêu cầu Chủ tịch Hội Khuyến học: Chuẩn bị kế hoạch, lập danh sách học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập để khen thưởng; thông báo cho số lượng sinh viên về quê nghỉ tết tham gia chương trình giao lưu văn nghệ Xuân yêu thương.

4.2. Chủ đề các tiết mục tham gia giao lưu:

+ Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, mừng Đảng – mừng Xuân, truyền thống hào hùng trong quá trình dựng nước và giữ nước của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng;

+ Ca ngợi tình yêu, cuộc sống, những thành tự nổi bật trong công cuộc xây dựng và đổi mới quê hương; tình đoàn kết dân tộc;

+ Giới thiệu, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương (như hoạt cảnh chèo).

4.3. Thời gian và địa điểm:

- Các đơn vị gửi danh sách các tiết mục văn nghệ tham gia cho BTC qua ông Huy CBVH chậm nhất vào ngày 19/01/2020 (tức ngày 25 tháng Chạp) để BTC biên soạn tiết mục, viết lời dẫn chương trình.

- Thời gian tổ chức đêm giao lưu văn nghệ: vào 19 giờ 00 phút, ngày 21/01/2020 (Tức vào tối ngày 27 tháng Chạp năm Kỷ Hợi);

- Địa điểm tổ chức: Hội trường trung tâm văn hóa xã;

- UBND xã sẽ hỗ trợ cho các thôn, hội phụ nữ, đoàn xã: 200.000đ/ đơn vị, nếu có tham gia tiết mục tập thể về tham gia đêm giao lưu văn nghệ.

5. Tổ chức Giải bóng chuyền Nam (cụm 3) gồm các xã Đông Yên, Đông Văn, Đông Phú, Đông Nam và Đông Quang tại xã Đông Quang

- Đối tượng: Tất cả các vận động viên có hộ khẩu thường trú tại xã Đông Quang, tuyển chọn để thành lập 1 đội bóng chuyền Nam tham gia thi đấu;

- Số lượng đăng ký: Đăng ký với BTC huyện gồm 12 VĐV, 1 trưởng đoàn, 1 huấn luyện viên, 1 chăm sóc viên.

- Hình thức thi đấu: 5 xã thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm hoặc loại trực tiếp (Do BTC cụm quy định);

- Thời gian thi đấu: Vào 7h30p, ngày 15/02/2020;

- Địa điểm: Sân vận động trung tâm văn hóa xã Đông Quang;

- Ban tổ chức cấp huyện sẽ chọn đội nhất cụm thi đấu Chung kết tại huyện vào ngày 19/02/2020.

6. Tham gia giải Kéo co nữ toàn huyện

- Đối tượng tham gia giải: Đề nghị Hội LHPN chọn cử người để thành lập Đội kéo co nữ xã Đông Quang gồm 8 VĐV chính thức, 6 VĐV dự bị.

- Hình thức thi đấu: Thi đấu loại trực tiếp

- Thời gian thi đấu: Ngày 03/02/2020

- Địa điểm: Thị trấn Rừng Thông;

7. Tổ chức các hoạt động truyền thống đầu xuân tại địa phương.

7.1. Tổ chức “trồng cây Đu” ở làng Văn Ba:

- Giao cho Ban điều hành làng Văn Ba tổ chức “trồng cây Đu” tại sân văn hóa làng, chậm nhất xong trước ngày 21/01/2020 (Tức ngày 27 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) để phục vụ cho nhân dân trong làng, xã và du khách thập phương về tham gia vui xuân.

- UBND xã hỗ trợ số tiền: 2.000.000đ để tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Canh Tý 2020

7.2. Tổ chức giao lưu Cờ tướng, giao lưu văn nghệ mừng Đảng – mừng Xuân của Làng Thịnh Trị

- Giao cho Ban điều hành Làng Thịnh Trị xây dựng kế hoạch Tổ chức giao lưu Cờ tướng, giao lưu văn nghệ “mừng Đảng – mừng Xuân” Canh Tý 2020:

+ Giao lưu văn nghệ: Giao cho Ban điều hành làng xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ giữa các thôn trong làng, các CLB văn nghệ với nhau tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong những ngày tết đên xuân về.

+ Trang trí: Giao Ban điều hành làng trang trí hệ thống cờ Đảng, Tổ quốc, cờ hội ngũ sắc, cờ chuối tại khu vực Đình Cả.

- UBND xã hỗ trợ số tiền: 1.500.000đ để tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Canh Tý 2020; trong đó yêu cầu Ban điều hành Làng trích 600.000đ cho hoạt động giao lưu Cờ tướng tại Đình Cả trong những ngày Tết Canh Tý; giao Chủ nhiệm CLB cờ tướng xã chủ trì để tổ chức giao lưu cờ tướng.

7.3. Tổ chức các hoạt động vui xuân Canh Tý 2020 ở thôn Minh Thành:

- Giao cho Ban điều hành làng Minh Thành xây dựng kế hoạch Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT “mừng Đảng – mừng Xuân” Canh Tý 2020 ở làng, tham gia các hoạt động do xã tổ chức: có thể tổ chức các trò chơi dân gian, đặc thù truyền thống của làng;

- UBND xã hỗ trợ số tiền: 800.000đ để tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Canh Tý 2020

7.4. Tổ chức các hoạt động vui xuân Canh Tý 2020 ở làng Quang Thắng:

- Giao cho Ban điều hành làng Quang Thắng xây dựng kế hoạch Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT “mừng Đảng – mừng Xuân” Canh Tý 2020 ở làng, tham gia các hoạt động do xã tổ chức: có thể tổ chức các trò chơi dân gian, đặc thù truyền thống của làng;

- UBND xã hỗ trợ số tiền: 800.000đ để tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Canh Tý 2020

7.5. Quy định chung:

- Tất cả các làng phải có kế hoạch, thời gian cụ thể báo cáo về UBND xã qua ông Chu Quang Huy - CC Văn hóa chậm nhất vào ngày 21/01/2020 (Tức ngày 27 tháng Chạp); nếu sau ngày này không có báo cáo tổ chức các hoạt động thì UBND xã không hỗ trợ số tiền nói trên cho làng.

III. PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN BCĐ PHỤ TRÁCH, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VHTT-TDTT MỪNG ĐẢNG – MỪNG XUÂN

- Chỉ đạo, phụ trách chung: Ông Hồ Xuân Trường - P. Chủ tịch UBND xã; trực tiếp chỉ đạo tất cả các hoạt động VHTT-TDTT trước trong và sau tết Nguyên đán canh Tý 2020.

- Tài chính: Bà Vui, tham mưu bố trí kinh phí để phục vụ cho công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Canh Tý 2020;

- Công tác ANTT các hoạt động trước trong và sau tết Canh Tý: Các Ông (bà): Thành - trưởng Công an xã, Dương - CHT BCHQS xã.

- Phụ trách công tác tổ chức, tuyên truyền, cổ động trực quan: Ông Huy CBVH, Hải - VHTT;

- Môn Bóng chuyền Nam thi đấu cụm: Ông Dương – chỉ huy trưởng BCHQS xã; Ông Huy – CC văn hóa xã;

- Giao lưu văn nghệ “mừng Đảng – mừng Xuân”: Các Ông (bà): Huy – CCVH, Oanh – chủ tịch Phụ nữ; Lý – Bí thư Đoàn; Dương – CHT Ban CHQS; Trường – chủ tịch Hội khuyến học; Tú, Thủy – VP cấp ủy - chính quyền.

- Môn bóng đá Nam: Các Ông (bà): Huy – CCVH; Lý – Bí thư Đoàn; Dương – CHT Ban CHQS; Hải – VHTT.

- Môn cờ tướng: Ông Huy – VH; ông Mát, ông Châu – Ban chủ nhiệm CLB.

- Hội thi “Tuyên truyền lưu động”: Các Ông (bà) Huy – CCVH, Oanh – chủ tịch Phụ nữ; Lý – Bí thư Đoàn; Hải – VHTT.

- Kéo co: Huy – VH; Oanh – Phụ nữ.

- Công tác y tế sức khỏe cho giải bóng đá xuân: Ông Quyết - trưởng trạm y tế; yêu cầu cử lực lượng y, bác sỹ trực tại sân bóng đá trong giải Bóng đá;

- Đài truyền thanh xã thường xuyên đưa tin hoạt động và các văn bản hoạt động tết nguyên đán Canh Tý 2020;

IV. ĐỐI VỚI CÁC THÔN:

Thành lập tiểu BCĐ hoạt động “mừng Đảng - mừng Xuân” 2020 do ông thôn trưởng làm trưởng ban, trưởng ban công tác mặt trận và chi hội trưởng Phụ nữ là phó ban, các ban ngành trong thôn làm ban viên;

Tổ chức tuyên truyền, vận động cho nhân dân treo cờ Tổ quốc trong những ngày kỷ niệm thành lập Đảng, tết cổ truyền của dân tộc (có thông báo thời gian treo cụ thể của UBND xã); tuyên truyền cấm buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ, chất nổ, thả đèn trời trong những ngày trước trong và sau tết nguyên đán Canh Tý 2020;

Tổ chức giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ vào đêm giao thừa tại nhà văn hóa thôn;

Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…..xây dựng tình làng, nghãi xóm, quan hệ cộng đồng dân cư.

Đồng loạt tổ chức cho nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường tại gia đình, đường làng ngõ xóm, nhà văn hóa thôn.

+ Đợt 1: Vào Chủ nhật, ngày 12/01/2020 (tức 18 tháng Chạp);

+ Đợt 2: Vào Chủ nhật, ngày 19/01/2020 (tức 25 tháng Chạp);

+ Yêu cầu trưởng thôn thông báo cho nhân dân trên hệ thống loa thôn, hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS thông báo trực tiếp cho học sinh toàn trường tham gia và thông báo trên hệ thống tin nhắn VnEdu đến các bậc phụ huynh được biết.

Tổ chức các hoạt động VHVN – TDTT, vui xuân, đón tết cho nhân dân an toàn, tiết kiệm, lành mạnh.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động VHTT - TDTT nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và kỷ niệm 73 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa tại Rừng Thông, Đông Sơn.

UBND xã đề nghị các thôn, các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện để đạt hiệu quả cao nhất.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);

- TT Đảng ủy, HĐND xã (b/c);

- BCĐ, BTC (t/h);

- Các thôn (t/h);

- Cổng thông tin điện tử xã;

- Lưu: VT, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Doãn Kính

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Canh Tý năm 2020; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); 73 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2020).

Đăng lúc: 16/01/2020 00:00:00 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07 /KH-UBND

Đông Quang, ngày 07 tháng 01 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Canh Tý năm 2020; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập

Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); 73 năm ngày Bác Hồ

lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2020).


Thực hiện kế hoạch số 2626/KH-UBND, ngày 31/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn về việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động Mừng Đảng – mừng Xuân Canh Tý 2020; chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020); 73 năm ngày Bác Hồ về thăm Thanh Hóa lần đầu tiên ( 20/02/1947 - 20/02/2020).

UBND xã Đông Quang xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao “Mừng Đảng-Mừng Xuân” Canh Tý năm 2020 tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao “Mừng Đảng, Mừng Xuân” Canh Tý 2020 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Tổ chức các hoạt động tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; thông qua các hoạt động kỷ niệm làm nổi bật những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Quang đã đạt được trong những năm qua; cổ vũ, động viên các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”;

- Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Quang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Yêu cầu

Các hoạt động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung và hình thức mới, có sức lan tỏa sâu rộng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, trò chơi dân gian đảm bảo các quy định trong khuôn khổ pháp luật, mang đậm bản sắc dân tộc; nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn, gắn liền với nét sinh hoạt Tết hiện đại nhưng vẫn truyền thống của địa phương; thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

- Gắn việc tổ chức các hoạt động chào mừng với tuyên truyền về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ,…; tuyên truyền, vận động nhân dân đón Tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

II. CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan:

- Tập trung tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; tuyên truyền hoạt động tết Nguyên đán Canh Tý 2020; tuyên truyền về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền cấm buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ, chất nổ, thả đèn trời và đồ chơi nguy hiểm; các chế độ an sinh xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí, an toàn giao thông, xây dựng cảnh quan, môi trường lành mạnh, tuyên truyền các hoạt động trên địa bàn huyện, xã và các văn bản chỉ đạo của cấp trên;

- Các hình thức tuyên truyền trọng tâm trong dịp trước, trong và sau tết: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã; lên băngzôn, khẩu hiệu tường, pa nô, tranh cổ động, treo cờ Đảng, tổ quốc, hồng kỳ, cờ chuối:

+ Lên từ 4-6 băng zôn các loại treo trục đường chính, khu vực trường Tiểu học, THCS (Nội dung theo hướng dẫn của Ban tuyên giáo huyện ủy và theo kế hoạch số 2626/KH-UBND của UBND huyện Đông Sơn);

+ Tuyên truyền trang trí cờ hồng kỳ dọc trung tâm xã, cắm từ 50-60 lá cờ hồng kỳ dọc trung tâm xã, từ đầu cầu Vinh đến hết khu lát vĩa hè công sở xã; trang trí hệ thống cờ Đảng, Tổ quốc khu công sở xã, trung tâm văn hóa xã;

+ Trang trí pano Chúc mừng năm mới tại khu công sở xã, phòng họp tầng 1 công sở xã;

- Tuyên truyền, vận động cho nhân dân treo cờ Tổ quốc tại hộ gia đình mình đồng loạt trên địa bàn toàn xã; treo cờ Tổ quốc, cờ hội tại các di tích cấp tỉnh tập trung theo 2 đợt:

+ Đợt 1: Chào mừng Tết Nguyên đán Canh Tý và kỷ niệm 90 năm ngày thành lâp Đảng cộng sản Việt Nam: Bắt đầu từ ngày 23/01/2020 đến hết ngày 03/02/2020 (tức ngày 28 tháp Chạp đến ngày 10 tháng Giêng năm Canh Tý);

+ Đợt 2: Chào mừng 73 năm ngày Bác Hồ về thăm Thanh Hóa lần đầu tiên tại Rừng Thông: bắt đầu từ ngày 18/02 đến hết ngày 20/02/2020.

*(Yêu cầu các thôn, trường học, trạm y tế phải trang trí cả cờ Đảng, Tổ quốc và cờ chuối; treo băng zôn Chúc mừng năm mới 2020 tại Nhà văn hóa thôn, UBND xã sẽ tổ chức kiểm tra và nhắc nhở các thôn. Đến trước ngày 29 tết, nếu các thôn, đơn vị không thực hiện phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND xã)

2. Tham gia hội thi “Tuyên truyền lưu động” huyện Đông Sơn năm 2020

2.1. Phương tiện, trang trí và nội dung

- Phương tiện tham gia đội thi: 10 xe máy cùng loại;

- Hình thức trang trí: Trên 10 xe gắn máy phải cắm cờ hồng kỳ có in tên “ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG XÃ ĐÔNG QUANG”, trên lá cờ hồng kỳ có kích thước 50cm x 90cm; xe dẫn đầu đoàn tuyên truyền phải gắn thiết bị âm thanh, có ghi âm các bài tuyên truyền theo chủ đề;

- Nội dung tuyên truyền: về An toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, pháo nổ trước, trong và sau tết; tuyên truyền về những thành tực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng địa phương;

- Giao Công chức văn hóa chuẩn bị các bài viết tuyên truyền gửi về BTC cấp huyện để chấm điểm xong trước ngày 18/01/2020.

2.2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian:

+Đợt 1: Đội sẽ tuyên truyền trên địa bàn xã từ ngày 18 đến hết ngày 19/01 (tức từ ngày 24 tháng Chạp đến hết ngày 25 tháng Chạp năm Kỷ Hợi); Đội tuyên truyền lưu động gồm 10 người đi xe gắn máy, gắn thiết bị âm thanh ở xe dẫn đầu tuyên truyền trên địa bàn xã, chạy qua các tuyến đường chính của xã, qua các nhà văn hóa thôn, di tích, khu trung tâm xã và chụp ảnh gửi về BTC hội thi cấp huyện;

+Đợt 2: Khai mạc, tổng kết và trao giải tại huyện vào ngày 20/01/2020 (tức ngày 26 tháng Chạp).

- Địa điểm:

Khu di tích danh thắng Rừng Thông. Đội tuyên truyền lưu động 10 người đi xe gắn máy, gắn thiết bị âm thanh ở xe dẫn đầu tuyên truyền trên địa bàn huyện theo sơ đồ và hướng dẫn của BTC hội thi.

- Yêu cầu Công chức văn hóa tham mưu tuyển chọn người là thành viên của đội tuyên truyền gồm 10 người; chuẩn bị các vật dụng cần thiết theo quy chế của BTC huyện để tham gia hội thi đạt kết quả.

3. Tổ chức giải bóng đá Nam “Mừng Đảng – mừng Xuân” Canh Tý

- Yêu cầu: Cả 6 thôn đề phải đăng ký tham gia để thành lập 6 đội bóng gồm: 1 Thịnh Trị, 2 Thịnh Trị, 3 Thịnh Trị, Văn Ba, 1 Đức Thắng và Minh Thành;

- Số lượng đăng ký: Mỗi thôn chọn một đội tuyển bóng đá Nam gồm 9 VĐV chính thức (sân 9 người) và 8 VĐV dự bị, tuổi đời từ 16 trở lên, có đủ sức khỏe để tham gia thi đấu;

- Trang phục: quần áo thể thao (Các đội phải đăng ký màu áo, quần về BTC để BTC thông báo tránh có sự trùng nhau khi gặp nhau thi đấu)

- Nội dung thi đấu: 6 đội chia làm 2 bảng A và B, mỗi bảng có 3 đội. Thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm ở mỗi bảng; chọn ra 2 đội nhất, nhì ở mỗi bảng vào thi đấu bán kết; ở bán kết Nhất bảng A sẽ gặp Nhì bảng B, nhất bảng B sẽ gặp Nhì bảng A; chọn 2 đội thắng vào thi đấu Chung Kết, 2 đội thua đồng giải Ba. (có điều lệ cụ thể).

- Thời gian thi đấu: 9 trận thi đấu chia làm 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Thi đấu 6 trận vòng bảng từ ngày 20-22/01/2020 (tức ngày 26 và 28 Tết). Khai mạc giải vào: 13 giờ, ngày 20/01/2020.

+ Giai đoạn 2: Thi đấu 2 trận bán kết và 1 trận Chung kết vào ngày 28/01/2020 (Tức ngày 4 Tết); Buổi sáng thi đấu 2 trận bán kết, chiều thi đấu trận Chung kết.

- Địa điểm thi đấu: Sân vận động xã Đông Quang

- Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất: 450.000đ; 01 giải Nhì: 400.0000đ; 02 giải Ba mỗi giải: 350.000đ; 02 giải khuyến khích mỗi giải: 300.000đ.

- Kinh phí: Các thôn tự lo kinh phí tập luyện và tham gia thi đấu; xã lo kinh phí tổ chức giải và giải thưởng.

- Công tác phối hợp thực hiện: Phối hợp với Đoàn Thanh niên để tổ chức giải bóng đá Nam; đoàn thanh niên có trách nhiệm tuyển chọn, quán triệt tinh thần tới tất cả vận động viên và nhân dân trong công tác tổ chức giải bóng đá nam. Tuyển chọn trọng tài tham gia bắt chính tại các trận đấu, kẻ sân thi đấu theo tiêu chuẩn của BTC giải.

- Công tác tổ chức giải:

+ Về An ninh trật tự: Giao ban công an xã xây dựng kế hoạch tổ chức đảm bảo công tác ANTT trong suốt quá trình diễn ra giải đấu; Giao trưởng công an xã điều động lực lượng công an xã phối hợp với công chức văn hóa nắm lịch thi đấu;

+ Về y tế, sức khỏe: Giao trưởng trạm y tế bố trí lực lượng y, bác sỹ trực sẵn sàng trong tất cả các trận thi đấu bóng đá diễn ra;

+ Về thể thức, phương thức tổ chức giải: Giao công chức văn hóa phối hợp với Bí thư Đoàn xã xây dựng kế hoạch thi đấu, kinh phí tổ chức thực hiện…..

- Bốc thăm chia bảng: Thực hiện ngay tại hội nghị triển khai công tác Văn hóa, văn nghệ, thể thao “mừng Đảng – mừng Xuân” Canh Tý 2020.

- BCĐ sẽ trao tiền thưởng cho các đơn vị ngay sau khi trận Chung Kết kết thúc.

4. Tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Xuân yêu thương” mừng Đảng - mừng Xuân Canh Tý 2020. (Phối hợp cùng Hội Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) để tổ chức có hiệu quả, đồng loạt.

- Đối tượng tham gia & phối hợp để thực hiện để đạt hiệu quả: Gồm hội Liên hiệp phụ nữ; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội khuyến học; Ban chỉ huy quân sự; các thôn.

4.1. Yêu cầu:

- 6/6 thôn đều phải tham gia; yêu cầu mỗi thôn xây dựng một chương trình văn nghệ gồm tối thiểu 2 tiết mục để tham gia giao lưu (bắt buộc phải có tiết mục tập thể); Thể loại: Hát – múa tập thể, diễn kịch nói, hát song ca, đơn ca (trong đó BTC chỉ tiếp nhận 1 tiết mục đơn ca đúng chủ đề), tốp ca…..;

+ Đề nghị Hội LHPN: Tuyển chọn và tập luyện 2 tiết mục văn nghệ để tham gia chương trình giao lưu; (bắt buộc là tiết mục tập thể).

+ Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Tuyển chọn 2 tiết mục văn nghệ để tham gia chương trình giao lưu; (bắt buộc phải có tiết mục tập thể).

- Yêu cầu Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự: Chuẩn bị các nội dung chương trình đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự về quê; tiễn chân thanh niên lên đường làm NVQS 2020; xây dựng kế hoạch tặng quà cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự và tặng quà cho thanh niên lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc năm 2020.

- Yêu cầu Chủ tịch Hội Khuyến học: Chuẩn bị kế hoạch, lập danh sách học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập để khen thưởng; thông báo cho số lượng sinh viên về quê nghỉ tết tham gia chương trình giao lưu văn nghệ Xuân yêu thương.

4.2. Chủ đề các tiết mục tham gia giao lưu:

+ Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, mừng Đảng – mừng Xuân, truyền thống hào hùng trong quá trình dựng nước và giữ nước của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng;

+ Ca ngợi tình yêu, cuộc sống, những thành tự nổi bật trong công cuộc xây dựng và đổi mới quê hương; tình đoàn kết dân tộc;

+ Giới thiệu, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương (như hoạt cảnh chèo).

4.3. Thời gian và địa điểm:

- Các đơn vị gửi danh sách các tiết mục văn nghệ tham gia cho BTC qua ông Huy CBVH chậm nhất vào ngày 19/01/2020 (tức ngày 25 tháng Chạp) để BTC biên soạn tiết mục, viết lời dẫn chương trình.

- Thời gian tổ chức đêm giao lưu văn nghệ: vào 19 giờ 00 phút, ngày 21/01/2020 (Tức vào tối ngày 27 tháng Chạp năm Kỷ Hợi);

- Địa điểm tổ chức: Hội trường trung tâm văn hóa xã;

- UBND xã sẽ hỗ trợ cho các thôn, hội phụ nữ, đoàn xã: 200.000đ/ đơn vị, nếu có tham gia tiết mục tập thể về tham gia đêm giao lưu văn nghệ.

5. Tổ chức Giải bóng chuyền Nam (cụm 3) gồm các xã Đông Yên, Đông Văn, Đông Phú, Đông Nam và Đông Quang tại xã Đông Quang

- Đối tượng: Tất cả các vận động viên có hộ khẩu thường trú tại xã Đông Quang, tuyển chọn để thành lập 1 đội bóng chuyền Nam tham gia thi đấu;

- Số lượng đăng ký: Đăng ký với BTC huyện gồm 12 VĐV, 1 trưởng đoàn, 1 huấn luyện viên, 1 chăm sóc viên.

- Hình thức thi đấu: 5 xã thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm hoặc loại trực tiếp (Do BTC cụm quy định);

- Thời gian thi đấu: Vào 7h30p, ngày 15/02/2020;

- Địa điểm: Sân vận động trung tâm văn hóa xã Đông Quang;

- Ban tổ chức cấp huyện sẽ chọn đội nhất cụm thi đấu Chung kết tại huyện vào ngày 19/02/2020.

6. Tham gia giải Kéo co nữ toàn huyện

- Đối tượng tham gia giải: Đề nghị Hội LHPN chọn cử người để thành lập Đội kéo co nữ xã Đông Quang gồm 8 VĐV chính thức, 6 VĐV dự bị.

- Hình thức thi đấu: Thi đấu loại trực tiếp

- Thời gian thi đấu: Ngày 03/02/2020

- Địa điểm: Thị trấn Rừng Thông;

7. Tổ chức các hoạt động truyền thống đầu xuân tại địa phương.

7.1. Tổ chức “trồng cây Đu” ở làng Văn Ba:

- Giao cho Ban điều hành làng Văn Ba tổ chức “trồng cây Đu” tại sân văn hóa làng, chậm nhất xong trước ngày 21/01/2020 (Tức ngày 27 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) để phục vụ cho nhân dân trong làng, xã và du khách thập phương về tham gia vui xuân.

- UBND xã hỗ trợ số tiền: 2.000.000đ để tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Canh Tý 2020

7.2. Tổ chức giao lưu Cờ tướng, giao lưu văn nghệ mừng Đảng – mừng Xuân của Làng Thịnh Trị

- Giao cho Ban điều hành Làng Thịnh Trị xây dựng kế hoạch Tổ chức giao lưu Cờ tướng, giao lưu văn nghệ “mừng Đảng – mừng Xuân” Canh Tý 2020:

+ Giao lưu văn nghệ: Giao cho Ban điều hành làng xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ giữa các thôn trong làng, các CLB văn nghệ với nhau tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong những ngày tết đên xuân về.

+ Trang trí: Giao Ban điều hành làng trang trí hệ thống cờ Đảng, Tổ quốc, cờ hội ngũ sắc, cờ chuối tại khu vực Đình Cả.

- UBND xã hỗ trợ số tiền: 1.500.000đ để tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Canh Tý 2020; trong đó yêu cầu Ban điều hành Làng trích 600.000đ cho hoạt động giao lưu Cờ tướng tại Đình Cả trong những ngày Tết Canh Tý; giao Chủ nhiệm CLB cờ tướng xã chủ trì để tổ chức giao lưu cờ tướng.

7.3. Tổ chức các hoạt động vui xuân Canh Tý 2020 ở thôn Minh Thành:

- Giao cho Ban điều hành làng Minh Thành xây dựng kế hoạch Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT “mừng Đảng – mừng Xuân” Canh Tý 2020 ở làng, tham gia các hoạt động do xã tổ chức: có thể tổ chức các trò chơi dân gian, đặc thù truyền thống của làng;

- UBND xã hỗ trợ số tiền: 800.000đ để tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Canh Tý 2020

7.4. Tổ chức các hoạt động vui xuân Canh Tý 2020 ở làng Quang Thắng:

- Giao cho Ban điều hành làng Quang Thắng xây dựng kế hoạch Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT “mừng Đảng – mừng Xuân” Canh Tý 2020 ở làng, tham gia các hoạt động do xã tổ chức: có thể tổ chức các trò chơi dân gian, đặc thù truyền thống của làng;

- UBND xã hỗ trợ số tiền: 800.000đ để tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Canh Tý 2020

7.5. Quy định chung:

- Tất cả các làng phải có kế hoạch, thời gian cụ thể báo cáo về UBND xã qua ông Chu Quang Huy - CC Văn hóa chậm nhất vào ngày 21/01/2020 (Tức ngày 27 tháng Chạp); nếu sau ngày này không có báo cáo tổ chức các hoạt động thì UBND xã không hỗ trợ số tiền nói trên cho làng.

III. PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN BCĐ PHỤ TRÁCH, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VHTT-TDTT MỪNG ĐẢNG – MỪNG XUÂN

- Chỉ đạo, phụ trách chung: Ông Hồ Xuân Trường - P. Chủ tịch UBND xã; trực tiếp chỉ đạo tất cả các hoạt động VHTT-TDTT trước trong và sau tết Nguyên đán canh Tý 2020.

- Tài chính: Bà Vui, tham mưu bố trí kinh phí để phục vụ cho công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Canh Tý 2020;

- Công tác ANTT các hoạt động trước trong và sau tết Canh Tý: Các Ông (bà): Thành - trưởng Công an xã, Dương - CHT BCHQS xã.

- Phụ trách công tác tổ chức, tuyên truyền, cổ động trực quan: Ông Huy CBVH, Hải - VHTT;

- Môn Bóng chuyền Nam thi đấu cụm: Ông Dương – chỉ huy trưởng BCHQS xã; Ông Huy – CC văn hóa xã;

- Giao lưu văn nghệ “mừng Đảng – mừng Xuân”: Các Ông (bà): Huy – CCVH, Oanh – chủ tịch Phụ nữ; Lý – Bí thư Đoàn; Dương – CHT Ban CHQS; Trường – chủ tịch Hội khuyến học; Tú, Thủy – VP cấp ủy - chính quyền.

- Môn bóng đá Nam: Các Ông (bà): Huy – CCVH; Lý – Bí thư Đoàn; Dương – CHT Ban CHQS; Hải – VHTT.

- Môn cờ tướng: Ông Huy – VH; ông Mát, ông Châu – Ban chủ nhiệm CLB.

- Hội thi “Tuyên truyền lưu động”: Các Ông (bà) Huy – CCVH, Oanh – chủ tịch Phụ nữ; Lý – Bí thư Đoàn; Hải – VHTT.

- Kéo co: Huy – VH; Oanh – Phụ nữ.

- Công tác y tế sức khỏe cho giải bóng đá xuân: Ông Quyết - trưởng trạm y tế; yêu cầu cử lực lượng y, bác sỹ trực tại sân bóng đá trong giải Bóng đá;

- Đài truyền thanh xã thường xuyên đưa tin hoạt động và các văn bản hoạt động tết nguyên đán Canh Tý 2020;

IV. ĐỐI VỚI CÁC THÔN:

Thành lập tiểu BCĐ hoạt động “mừng Đảng - mừng Xuân” 2020 do ông thôn trưởng làm trưởng ban, trưởng ban công tác mặt trận và chi hội trưởng Phụ nữ là phó ban, các ban ngành trong thôn làm ban viên;

Tổ chức tuyên truyền, vận động cho nhân dân treo cờ Tổ quốc trong những ngày kỷ niệm thành lập Đảng, tết cổ truyền của dân tộc (có thông báo thời gian treo cụ thể của UBND xã); tuyên truyền cấm buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ, chất nổ, thả đèn trời trong những ngày trước trong và sau tết nguyên đán Canh Tý 2020;

Tổ chức giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ vào đêm giao thừa tại nhà văn hóa thôn;

Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…..xây dựng tình làng, nghãi xóm, quan hệ cộng đồng dân cư.

Đồng loạt tổ chức cho nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường tại gia đình, đường làng ngõ xóm, nhà văn hóa thôn.

+ Đợt 1: Vào Chủ nhật, ngày 12/01/2020 (tức 18 tháng Chạp);

+ Đợt 2: Vào Chủ nhật, ngày 19/01/2020 (tức 25 tháng Chạp);

+ Yêu cầu trưởng thôn thông báo cho nhân dân trên hệ thống loa thôn, hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS thông báo trực tiếp cho học sinh toàn trường tham gia và thông báo trên hệ thống tin nhắn VnEdu đến các bậc phụ huynh được biết.

Tổ chức các hoạt động VHVN – TDTT, vui xuân, đón tết cho nhân dân an toàn, tiết kiệm, lành mạnh.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động VHTT - TDTT nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và kỷ niệm 73 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa tại Rừng Thông, Đông Sơn.

UBND xã đề nghị các thôn, các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện để đạt hiệu quả cao nhất.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);

- TT Đảng ủy, HĐND xã (b/c);

- BCĐ, BTC (t/h);

- Các thôn (t/h);

- Cổng thông tin điện tử xã;

- Lưu: VT, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Doãn Kính